Dini Sorular ve Cevaplar

Fal Bakmak caizmidir?

Written by admin

Fal  Bakmak caizmidir?

Soru: Fal, falcılık ne demektir? Dini hükmü nedir?
Cevap: Gelecekten haber vermek, kaybolanı bulmak, kader, kısmet açmak gelecekte olacak şeyler hakkında bilgi sahibi olmak için başvurulan çeşitli yollara…. Baht,uğur ve talihi anlamak için bir takım garip yollara başvurma, atılan boncuk ve  baklaya tesadüfen açılan bir kıtabın bir satırına, koyunun kürek kemiğine, kahve fincanına, kahve cezbesi, iskambil kağıdı, bakla vb. şeylere bakıp bunlardan anlam çıkarma işine “Fal” denilmektedir. Falcılıkta bu meslegi yapmaktır.
fal-bakmak-caizmidir
Toplumda İslami konulardaki temel bilgi ve kültür azalmasına parall olarak büyücülük , falcılık, astroloji, kahinlik ve medyumluk gibi islamın onaylamadıgı bir takım hayali ve karanlık yöntemlere talep artmaktadır. Maalesef bu talep, önemli bir Pazar oluşturmakta ve bu Pazar, bu tür karanlık işlerden çıkar saglayanların işini kolaylaştırmaktadır. Halbuki İslam Dini ; falcılık , kehanet , sihirbazlık, medyumluk ve benzeri faliyetleri şiddetle yasaklamaktadır.
Tevhid akidesinden uzaklaşan bazı insanlar, yanlış yollara sapmışlar, kahinlerden, medyumlardan ve falculardan yardım beklemeye başlamışlardır. Ne yazıkki  günümün en gelişmiş ve en medeni milletlerin arasında bile, hala kahinlere, medyumlara ve falcılara inananlar bulunmaktadır.
Cahiliye Arapları arasında Ezlam yani fal okları veya zarları ile yapılan falcılık çok yaygın idi. Bu oklar ve zarlar üç parçadan ibaretti. Bir sefere, bir savaşa, bir ticarete, bir evliliğe veya herhangi bir işe teşebbüs edecekleri zaman üç zar veya ok çekerler, yahut kuş uçururlardı. B u zarların veya okların birisinde:”Rabbim yasak etti” yahut “yapma” diye yasaklama kelimeleri yazılı olurdu biride boş bulunurdu.
Bir işi yapmak isteyen veya yols çıkmayı düşünen kimse, bu işin ve bu yolculugun  kendisine yarar sağlayıp sağlamadıgını bu oklarla anlamak isterdi . Birisi torbaya elini sokar, zarlardan  birini çeker. “yap” yazılı ok çıkarsa  yapmak istedigi işi yapar veya yola çıkardı. “yapma” yazılı ok çıktıgında o işi yapmaz veya yola çıkmazdı. Boş okun çıkması halinde ise , yazılı ok çıkıncaya kadar fala devam edilirdi.  İşte bukadar saçma ve cehalet devri insanının  anlayışı . Fal oklarına inanmak dinimizce yasaklanmıştır. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor:  “…. Fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı.” (Maide Suresi 3)
“Ey iman edenler! Şarap , sarhoş edici her içki , kumar, tapmaya nahsus dikili taşlar,  putlar ve fal okları, ancak şeytanın amelinden  birer murdardır, şeytan işi birer pisliktir. Onun için bunlardan kaçının ki feraha, kurtuluşa eresiniz.” (Maide Suresi 90-91)
Cahiliyede bir kuş uçurma adeti vardı ki:  Bir yere gidecekleri zaman bir kuş uçururlar sağa giderse uğurlu sola giderse uğursuz sayarlardı. Ebu Hureyre r.a. den rivayete göre:  “Eşyada uğursuzluk yoktur… “  Kaynak:(BUHARİ; Tıp: 19-43-44-45-54; Müslim, Selam: 102-107-120-124-126; Ebu Davut, Tıb: 24 ; İbn-i Mace, Mukaddime:10, Tıp:43; Ahmet b. Hanbel, 1/174-180)
buyuran Hz. Peygamber s.a.v. Efendimiz bunu yasaklamıştır.

2 Comments

  • Bir çok kişinin sahip olmak istediği şey, fazlasını görmek veya öğrenmek. İnsanlara nedense yasaklar veya kötü şeyler hep ilgi çekici geliyor. Bu da tabi bir nevi sınavın bir parçası. Hayırlısıyla herkes kurtulsun bu şeytan oyunlarından.

  • Bu sorumu kafamı devamlı kurcalıyordu. Allah sizden razı olsun 🙂