admin 03-01-2017, Saat: 13:45   
#1
Kur’an’ın dört ana gayesi nedir?
Kur'an'm bütününde takip ettiği dört ana gaye vardır ki bu gayeler onun bütün surelerine ve bütün ayetlerine kadar nüfuz etmiştir.
Bunlardan birincisi tevhit esasıdır ki zatında, sıfatlarında, fiillerinde, eserlerinde ve mülkünde hiçbir ortağı, benzeri, dengi bulunmayan bir Ya­ratıcıya iman etmek manasına gelir.
İkincisi, nübüvvet esasıdır ki Alemlerin Rabbi'nin emirlerini bize ulaştı­ran peygamberlik müessesesini ifade etmektedir.
Üçüncüsü, haşir, yani, öldükten sonra yeniden diriltilerek ebedî bir ha­yata kavuşmamız demektir.
Dördüncü, esas ise adalettir ki Âlemlerin Rabbi olan Allah'ın adaletinin bütün kâinatı kuşattığını ve haşirde tam olarak tecelli ederek herkese işle­diği iyilik ve kötülüğün karşılığını vereceğini bildirir.
İşte, Kur'an'm bütün beyanlarına bu dört maksat açısından bakmak ge­rekir. Kur'an, bahsettiği her şeye bu maksatlarla olan ilgisi nispetinde önem vermiştir. Mesela peygamber mucizelerini zikrederken yüzyıllar sonra keş­fedilecek medeniyet harikalarına da işarette bulunmuş, ancak bunu çok açık şekilde belirtmemiştir. Çünkü Âlemlerin Rabbi'nin ezelî bir hitabı olan ve ebedî âlemlerin haritasını çizen bir kitapta ve Allah'ın birbirinden muh­teşem sanat eserleri arasında medeniyet harikalarının ancak bu kadar bir söz hakkı bulunabilir.
resim
Ara
Cevapla


Kur’an’ın dört ana gayesi nedir? Konusu Araçları
Direk Link
HTML Link
BBCode Link
Paylaş


Hızlı Menü: