admin 01-01-2017, Saat: 11:25   
#1
Zekâtın Ta­ri­fi:
Zekât söz­lük­te; be­re­ket, te­miz­lik, üre­me, ço­ğal­ma, art­ma ve öv­me an­lam­la­rı­na ge­lir. Şer'î bir te­rim ola­rak zekât şöy­le ta­rif edi­lir: Bel­li mal tür­le­ri­nin be­lir­li bir bö­lü­mü­nü, Al­lah Teâlâ'nın be­lir­le­di­ği bir kı­sım müs­lü­man­la­ra mülk ola­rak ver­mek­tir.
Zekâta, mü'min­le­rin Al­lah'ın emir­le­ri­ne uy­ma­da­ki sa­da­kat­le­ri­ni gös­ter­di­ği için “sa­da­ka” da de­nil­miş­tir. Bu­nun­la bir­lik­te sa­da­ka ke­li­me­si zekâttan da­ha kap­sam­lı olup, vâcip ve nâfile ka­bi­lin­den olan ba­ğış­la­rı da içi­ne alır.
Al­lah rı­za­sı için ay­rı­lıp ve­ri­len ma­la zekât de­nil­me­si, ge­ri­de ka­la­nı arıt­ma­sı ve âfetlerden ko­ru­ma­sı yü­zün­den­dir. Şu âyet-i ke­ri­me­de bu an­la­mı gör­mek müm­kün­dür: “Mü­min­le­rin mal­la­rın­dan zekât al ki, onun­la ken­di­le­ri­ni te­miz­le­yip mal­la­rı­nı be­re­ket­len­di­re­sin.”1 Di­ğer yan­dan zekât, öde­yi­ci­si­ni gü­nah­tan, ma­lın ki­rin­den te­miz­ler ve mânevî de­re­ce­si­ni yük­sel­tir.
resim
Ara
Cevapla


Zekâtın Ta­ri­fi Konusu Araçları
Direk Link
HTML Link
BBCode Link
Paylaş


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Ti­ca­ret Ma­lın­dan Zekatın He­sap­lan­ma­sı admin 0 1,861 01-01-2017, Saat: 11:43
Son Yorum: admin
  Zekâtın Farz Ol­ma­sı­nın Şart­la­rı admin 0 1,797 01-01-2017, Saat: 11:30
Son Yorum: admin
  Zekâtın Da­yan­dı­ğı De­lil­ler admin 0 1,833 01-01-2017, Saat: 11:26
Son Yorum: admin
  Zekâtın Hik­met­le­ri admin 0 1,870 01-01-2017, Saat: 11:25
Son Yorum: admin

Hızlı Menü: