Namaz

Geceleyin nafile namaz kılan kişi açıktan okuyabilir mi?

Written by admin

Soru: Geceleyin nafile namaz kılan kişi açıktan okuyabilir mi?

Cevap: Geceleyin nafile namaz kılan kişi açıktan okumakla gizli okumak arasında muhayyerdir. Uyku uyuyanları rahatsız etmemek için sesini en az perdede tutmakla yetinir. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v.) gece teheccüdünde açıktan okurdu ve uykudaki insanları uyandırmaz, uyanık olanlara da kıraatı sükunet verirdi. “Hz. Aişe’ye Hz. Peygamber’in (s.a.v.) gece kıldığı namazlardaki kıraatinin nasıl olduğu sorulunca şöyle cevap verdi. “Bazen gizli bazen de açıktan okuyarak bunların hepsini yapardı.