gibi fotoğraflar : “Muhammed Allah’ın Resûlüdür. Ve onun berâberinde bulunanla…