Dini Konular

Gülmek abdesti bozar mı?

Gülmek abdesti bozar mı
Written by admin

Gülmek abdesti bozar mı?

 1. Namazda gülmek: Namaz kılarken yanında bulunanların işitebilece­ği derede sesli olarak gülmek abdesti bozar. Fakat bir kural olarak cenaze namazı kılarken veya tilâvet secdesi yaparken sesli de olsa gülmek abdesti bozmaz. Aldığı gusül abdesti ile namaz kılan kimse namazda sesli olarak başkası işitecek şekilde gülecek olsa bu takdirde yeniden gusletmesi gerek­mez, sadece tekrar abdest alması, ondan sonra namaz kılması gerekir.

Erginlik çağma ermemiş olan çocuğun namaz kılarken gülmesi abdestini bozmaz, sadece namazı bozulur.

Şafiî Mezhebi’ne göre ise namaz içinde kahkaha ile gülmek abdesti bozmaz.

Az veya çok bayılmak, kısa bir zaman için de olsa şuurunu kaybetmek abdesti bozar.

 1. İdrar sızıntısını kesmek için erkeğin tamamen kaybolacak şekilde te­nasül uzvuna koymuş olduğu pamuk, üzerinde ıslaklık bulunsun bulun­masın, düştüğü veya çıkarıldığı takdirde abdest bozulur. Fakat bir kısmı dışarıda kalacak şekilde konmuşsa görünen kısım ıslandığı takdirde abdest bozulur. Bu halde bulunan bir pamuk düşer de üzerinde az da olsa yaşlık bulunursa abdest yine bozulmuş demektir.

Kadın da akıntıyı kesmek için pamuk kullanır, sonradan pamuk az da olsa ıslanmış olarak çıkarsa veya çıkarılırsa abdesti bozulmuş olur. Ayrıca pamuk düşmeden durur ve görünen kısmı da ıslanmış olursa abdest yine bozulur.

 1. Etrafına yayılmayacak şekilde vücudun herhangi bir yerinden kanın çıkması. Bunun yanında, ağızdan veya burundan akıcılığı olmayan pıhtı­laşmış kanın gelmesi de abdesti bozmaz.
 2. Ağlamaktan veya aşırı derecede gülmekten dolayı gözden yaşın gelmesi. Bununla beraber başka zamanlarda gözün yaşarması da abdesti bozmaz. Fakat gözde bulunan bir yaradan veya iltihaptan dolayı göz yaşa­rır ve gelen suyun içinde irin gibi abdesti bozan bir şey bulunursa abdest bozulur.

Abdest Ne Zaman Bozulur?

Bir sıyrık sonunda vücudun bir tarafından kalkan deri parçası düşse veya koparılsa üzerinde kan bulunmadığı takdirde abdest bozulmaz. Yine iyileşmiş olan yaranın üzerindeki kabuk veya ayakta bulunan nasırdan yahut parmak aralarındaki mantar ve pişikten deri parçası koparılsa kan çıkıp dağılmadığı müddetçe abdest bozulmaz.

 1. Ağzı doldurmayacak kadar kusmak.
 2. Kullanılan diş fırçası, misvak veya ısırılan elma, ayva gibi sert bir meyve üzerinde görülen ve akıcılığı olmayan kan eseri abdesti bozmaz.
 3. Oturağını tamamen yere yerleştirerek uyuyan kimsenin abdesti bo­zulmaz. Aynı şekilde namaz kılarken hangi rükünde olursa olsun uyumak da abdesti bozmaz.
 4. Yalnız kendisinin işitebileceği şekilde gülmek namazı bozsa da ab­desti bozmaz. Namaz dışında kahkaha ile gülmek de abdeste zarar vermez.
 5. Saç, sakal veya bıyığın tıraş edilmesi yahut kısaltılması ve tırnağın kesilmesi abdesti bozmaz.
 6. Sivrisinek, karasinek ve benzeri haşaratın insan vücudundan kan emmesi.
 7. Bir insanın kendisinin veya hanımının edep yerlerine elini dokun­durmasıyla abdest bozulmaz. Kendisine nikâhı düşen kadınların tenine dokunmasıyla abdestine zarar vermez.
 8. Fakat Şafiî Mezhebi’ne göre bir erkeğin kendisine nikâhı düşen bir kadı­nın tenine dokunmasıyla ve Hanefi Mezhebi’nin dışındaki üç mezhebe gö­re, bir insanın kendisinin veya başkasının edep yerlerine elinin içiyle do­kunmasından dolayı abdest bozulacağmdan, bilhassa imam olacak kimse­lerin bu konulara dikkat etmeleri ihtiyata en uygun bir harekettir, içtihat farkından kurtulmak için böyle bir durum meydana geldiğinde abdest al­mak mendupdur