Hz. Muhammed S.a.v.

Günlük hayatta sünnetler ile ilgili bilmeniz gerekenler

günlük sünnet
Written by admin

Günlük hayatta sünnetler ile ilgili bilmeniz gerekenler

Resul-i Ekrem Efendimiz’in (a.s.m.) günlük yaşayışıyla ilgili sıradan bir hareketinde bile insan hayatını yakından ilgilendiren pek çok faydalar ve hikmetler bulunmaktadır. Mesela sofrada iken sünnete uyarak midesini tı­ka basa doldurmayan, yemekten önce ve sonra elini yıkayan, yatağa girer­ken sağ tarafına yatan bir insan, şahsî hayatında ne kadar faydalar elde eder. Yine evine girerken selam veren, aile ve çocukları arasında bulundu­ğu vakitler Resulullah’ın aile hayatını düşünerek uygulamaya çalışan insan ne kadar huzurludur. İş hayatında, insanlarla beraber bulunduğu zaman­larda herkese güler yüz gösteren, elinden geldiği kadar her insana yardım ve iyilikte bulunmaya çalışan, kanaat gibi bir hâzineyi kaybetmemek için ti­tizlik gösteren insanın başarısı diğerlerine nazaran muhakkak farklı olacak­tır. Çünkü o artık hayatını sünnete göre ayarlamaya çalışıyor demektir.

“Sünnet-i seniyye edeptir. Hiçbir meselesi yoktur ki altında bir nur, bir edep bulunmasın” diyen Bediüzzaman, “Edebin envâını (her çeşidini) Ce- nab-ı Hak Habibi’nde cemetmiştir (toplamıştır). Onun sünnet-i seniyyesini terk eden edebi terk eder”89 ifadeleriyle de insan eğitiminde ve terbiyesinde sünnete olan ihtiyacın ne derece önemli olduğunu dile getirmektedir.

Hem zaten bir Müslüman bütün davranışlarında Allah Resulü’nü kendi­sine bir rehber olarak kabul ettiği takdirde, en küçük hareketi ve en basit işi dahi artık sıradan bir iş olarak kalmaz, bir ibadet hüviyetine bürünür. Çün­kü mesela otururken, yürürken, konuşurken imkân nispetinde sünnete gö­re hareket eden insan, bu hâlinde Resul-i Ekrem’i (a.s.m.) düşünüyor, onu hatırlıyor, ona uymak için gayret sarf ediyordur. Hatta bu düşüncesi daha da genişleyerek Resulullah’ı (a.s.m.) Allah rızası için taklit ettiğini akima getirmekle, ruhunda bir huzur, kalbinde bir rahatlık duyar ve artık ibadet sevabını kazanır. “İşte bu sırra binaen sünnet-i seniyyeye ittibaı kendine âdet eden, âdâtını ibadete çevirir, bütün ömrünü semeredar ve sevapdar yapabilir.

Originally posted 2017-02-15 23:03:43.