Dini Konular

Gusletmesi Farz Olanlara Haram ve Mekruh Olan Şeyler Nelerdir?

Gusletmesi Farz Olanlara Haram ve Mekruh Olan Şeyler Nelerdir?
Written by admin

Gusletmesi Farz Olanlara Haram Olan Şeyler Nelerdir?

Yıkanmayı gerektiren bir halde bulunan kimseler, başka zamanlar ya­pılmasında büyük sevap olan bazı ibadetleri o durumda iken yapamazlar. Bu caiz değildir, haramdır.

Haram olan hususlar şunlardır:

  1. Nafile veya farz hiçbir namazı kılamazlar. Çünkü namazda aranan ilk şart abdesttir. Bundan dolayı boy abdesti almadan namaz kılamazlar.
  2. Kur’an okumak. Bir ayet miktarı da olsa Kur’an okuyamazlar. Ezber­den veya Mushaf’a bakarak okumak arasında bir fark yoktur. Ancak dua ve sena manasındaki ayetleri sırf dua ve zikir niyetiyle okumak caizdir. Mesela bu kimselerin Fatiha’yı ve Ayetelkürsî’yi “Rabbena âtina…” ayetini bü maksatla okumasmda bir mahzur yoktur. Ayrıca bu halde iken Kur’an dinlenebilir.Bunun yanında bu gibi kimselerin salâvat getirmesinde, Kelime-i Tev- hid, Besmele, Tekbir ve diğer zikirle ilgili kelime ve cümleleri söylemesinde bir mahzur yoktur. Yine Kur’anT öğretmek maksadıyla Kur’anT heceleye­rek veya kelime kelime okuması da caizdir.
    1. Kur’an-ı Kerim’e el sürmek. Bu haldeyken Kur’an-ı Kerim’e veya bir ayete dokunmak ve ele almak caiz olmaz. Bu ayet, ister Kur’an’m içinde ol­sun, isterse başka bir kitap veya kâğıtta yazılmış bulunsun yine aynıdır, el sürmek haramdır. Fakat Kur’an-ı Kerim kendisine bitişik ve dikili olmayan bir kılıf veya mahfaza içindeyse yahut koli ve sandık gibi bir şeyin içinde bulunuyorsa onu tutmak ve taşımak caizdir. Yine Kur’anT bulunduğu yer­den bir tarafa tutup kaldırmak gerektiğinde temiz bir bez veya elbisenin bir tarafıyla tutmakta bir mahzur yoktur.121
    2. Camiye girmek. Cünüp olan bir kimsenin bir zaruret olmadan cami­ye girmesi ve içinden geçmesi de caiz olmaz.
    3. Kâbe’yi tavaf etmek. Gusül icap edecek bir halde bulunan kimseler Kâbe-i Muazzama’yı tavaf edemezler.
    4. Üzerinde bir ayet yazılı olan levha, para, kolye ve benzeri şeyleri tu­tamazlar.

Gusledecek kimseye mekruh olan haller nelerdir?

Kur’an-ı Kerim’in dışında kalan ve içinde ayet bulunabilen tefsir, hadis, fıkıh gibi dinî kitapları elle tutmanın mekruh olduğu bazı kaynaklarda ka­yıtlıdır. Fakat İmam-ı Âzam bunun mekruh olmadığını söylemektedir.122 Ancak dinî kitaplarda bulunan ayet-i kerimelere el sürmemek lazımdır, di­ğer yerlere dokunulabilir.123

Cünüp olan kimsenin elini ağzını yıkamadan bir şey yiyip içmesi mek­ruhtur.