Dini Konular

Guslün adabı ve kısımları

Guslün adabı ve kısımları
Written by admin

Guslün adabı ve kısımları

Guslün adabı

 • Avret yeri açık olduğu halde kıbleye dönmemek.
 • Gusülden sonra havlu ile kurulanmak.
 • Guslederken konuşmamak, dua okumamak.
 • Suyu gereğinden fazla harcamamak.
 • Gusülden sonra iki rekât namaz kılmak.

Guslün kısımları

 • Farz olan gusiil: Cünüplük hâlinden, hayız ve nifas kanının kesilme­sinden sonra gusletmek farzdır.
 • Sünnet olan gusiiller:
 • Cuma günü yapılan gusül (Cuma guslü):

Cuma gününün, haftanın diğer günleri arasmda ayrı ve kıymetli bir yeri vardır. Peygamber Efendimiz (a.s.m.), Cuma gününü, günlerin efendisi ve büyüğü olarak vasıflandırmıştır. Bunun için mü’minler Cuma’yı bir bay­ram olarak kabul eder, hazırlık yaparlar. Peygamberimizin birer sünneti olan âdetlerini bugün daha çok yapmaya çalışırlar. Tırnak kesmek, tıraş olmak gibi beden temizlikleri de bugün yapılır.

Cuma günü yapılan gusül de Peygamberimizin üzerinde durduğu mü­him sünnetlerden birisidir. Cuma guslünü teşvik eden pek çok hadis bu­lunmaktadır. Bu hadislerden birkaçının meali şöyledir:

“Her kim Cuma günü guslederse Cenab-ı Hak onun günah ve hatala­rını siler.”118

“Cuma günü yapılan gusül, hataları kılların köklerinden çıkarır gibi birer birer çekip çıkarır.”119

“Kim Cuma günü guslederse öbür Cuma’ya kadar tertemiz kalır.”

Bu hadislerden hareket eden âlimler Cuma guslünü sünnet-i müekkede olarak görmektedirler. Cuma sabahı veya Cuma namazından önce yapılan gusülle bu sünnete uyulabileceği gibi akşamdan yapılan gusülle de sünnet yerine getirilmiş olur.

 • Ramazan ve Kurban Bayramı namazlarına gitmeden önce yapılan gu- sül.
 • Hac ve umre için ihrama girmeden önce.
 • Hacıların Arefe günü Arafat’ta vakfe için yaptıkları gusül.

Müstehap ve mendup olan gusüller:

 • Cünüp değilken İslâm’ı kabul edenin gusletmesi.
 • Mekke’ye ve Medine’ye girmek ve Müzdelife’de vakfe için yapılan gusül.
 • Cenaze yıkandıktan sonra.
 • Mübarek geceleri ihya etmek için.
 • Ay ve Güneş tutulmalarında kılman namaz ve yağmur duası için ya­pılan gusül.
 • İşlenmiş olan herhangi bir günahtan tövbe etmek için alman gusül. Böylece önce maddî temizlik, akabinde de manevî temizliğe başlanır.
 • Bir yolculuktan dönünce alman gusül.

Yeni bir elbise giyileceği zaman alman gusül.