Dini Konular

Gusül abdesti nasıl alınır?

Gusül abdesti nasıl alınır
Written by admin

Gusül abdesti nasıl alınır?

  • Gusledecek kimse Besmeleyi okur, eğer farz olan guslü yapıyorsa “Cünüplük için gusletmeye niyet ettim” diye diliyle ve kalbiyle niyet eder.
  • Ellerini bileklerine kadar yıkar. Bedeninde gusle engel olabilecek ya­pışmış kurumuş bir şey varsa onları giderir. Bir pislik olsun olmasın edep yerlerini ve uyluklarını yıkar.
  • Sonra sağ avucuna su alıp ağzına verir. Boğazına kadar ağzının içini çalkalar. Bunu üç defa yapar. Dişlerinin arasını temizler. Şayet oruçlu ise ağzına fazla su alıp gargara yapmaz.
  • Sonra sağ eliyle burnuna üç defa su çeker, iyice temizler.
  • Bundan sonra namazda olduğu gibi abdest alır. Bulunduğu yere su birikiyorsa ayağını yıkamayı sonraya bırakır.
  • Bundan sonra önce başma, sonra sağ omzuna ve sol omzuna üçer de­fa su döker, kuru bir yer kalmaması için elinin erişebildiği yere kadar vü­cudunu ovalayıp suyun her tarafa ulaşmasını sağlar.

Küpe deliklerini yıkamak

  • Göbeğinin oyuğunu, küpe deliklerini iyice yıkar. Saçını, sakalını elle­riyle ovuşturarak altlarına suyun geçmesine dikkat eder. Şayet vücudunda bir yara bulunur, üzerine de ilaç koymuşsa ilacı çıkardığı zaman bir zarar görecekse ilacın üstünden suyu geçirir. Suyun teması zarar verecek olursa üzerini hafifçe mesh eder. Mesh etmek de rahatsız edecekse onu terk eder. Yara üzerinde sargı varsa sargının üzerini mesh etmekle yetinir.
  • Gusül bittikten sonra temiz bir havlu ile kurulanır. Vakit müsaitse iki rekât namaz kılar. Guslettiği esnada avret yerleri açıksa kıbleye dönmeme­ye çalışır.
  • Bir kimse ağzına ve burnuna su verdikten sonra akarsuya veya bir havuza yahut denize dalsa farz olan guslü yerine getirmiş olur.
  • Hanımıyla cinsî yakınlıkta bulunan kimse yıkanmadan bir süre son­ra tekrar ilişkiye girebilir. Ancak gusletmesi veya abdest alması mendup*

Mendup: İslâm dininde yapılması hâlinde sevap olan ancak yapılmazsa günah olmayan eylemlere verilen isim.