Dini Sorular ve Cevaplar

Gusül Bahsi – Gusül Hakkında Sorular 1

Written by admin

Gusül Bahsi – Gusül Hakkında Sorular 1

Bedenin herhangi bir yerine sürülen boyalar abdest ve gusle engel midir?

Abdestte ilgili organların, gusülde ise tüm bedenin yıkanması farzdır. Bu itibarla abdest veya gusülde, yıkanması gereken uzuvların üzerinde suyun deriye ulaşmasına engel olacak şekilde bir tabaka bulunmamalıdır. Bu tür maddelerin abdest ve gusülden önce vücuttan temizlenmesi gerekir. Ancak kına gibi suyu deriye geçmesine engel olmayan boyalar abdest ve gusle mani değildir. Zira pek çok hadis, sahabelerin kına kullandıklarını, Hz. Peygamber’in de kına kullanmayı tavsiye ettiğini göstermektedir.

Sezaryen yöntemi ile doğum yapmak guslü gerektirir mi?

Doğum, organları belirmiş olan çocuğun düşmesi ya da sezaryen işleminden sonra çoğunlukla kadınlarda bir süre kanama olur. Buna lohusalık kanı denir. Nadiren kan gelmediği de olabilir. Lohusalık kanı en fazla kırk gün devam eder. Kırk günün sonunda lohusalık hali sona ermiş olur.

Sezaryen yöntemi ile çocuk dünyaya getirmek de lohusalık açısından normal doğum ya da düşük yapmak hükmündedir. Doğum, düşük veya sezaryenden sonra rahimden kan gelmezse kadın ilk fırsatta guslederek, lohusalık (nifas) halinden temizlenir. Rahimden kan gelirse kanın kesilmesinden sonra gusletmesi gerekir.

Askerde çizme veya bot üzerine mesh caiz midir?

Abdest alırken üzerine mesh yapılan mest, deri gibi maddelerden yapılan ayakları topuklar ile birlikte örten, içine su geçirmeyen, bağsız ayakta durabilen bir pabuç çeşididir. Ayakları aynı şekilde örten bot, potin gibi pabuçlar da mest hükmündedir. Bu itibarla bir asker, abdestli olarak giymiş olduğu botların üzerine mesh edebilir. Üzerinde ya da altında namaza engel herhangi bir pislik bulunmuyorsa bu botlar ile namaz kılabilir.

Cünüp olarak denize giren kimse gusül abdesti almış olur mu?

Cünüp olan kimsenin gusül abdesti alarak temizlenmesi gerekir. Gusül ile ilgili ayette bütün vücudun iyice yıkanması emredilmektedir. (maide suresi, 6) Hanefilere göre gusül için niyet şart olmamakla birlikte, ağza ve buruna su almak farzdır. Bu itibarla, denize giren kimse ağız ve burnuna su aldığı takdirde gusletmiş olur. Bazı müçtehitlere göre ise ağza ve buruna su almak sünnettir fakat niyet farzdır. Bunlara göre de ağza ve buruna su almasa bile niyet etmişse gusül geçerli olur.