Sınavlar

Hac İle İlgili DHBT Sınavında Çıkmış Sorular

Hac İle İlgili DHBT Sınavında Çıkmış Sorular
Written by admin

Soru: Hac da yapılması günah olan ve başkalarına zarar veren konulardaki yasaklar nelerdir?
Cevap: Füsuk, Cidal
Soru: Hanefilere göre haccın rükünleri nelerdir?
Cevap: Arafat Vakfesi, Ziyaret Tavafı Rukündür.
Soru: Hanefi ve Malikilere göre ziyaret tavafının başlama vakti ne zamandır?
Cevap: Bayramın ilk günü fecri sadıktan itibaren başlar.
Soru: Şâfii ve Hanbelilere göre ziyaret tavafının başlama vakti ne zamandır?
Cevap: Arefe günü gece yarısından itibaren.
Soru: Remel hangi tavaflarda yapılır?
Cevap: Sonunda say yapılacak tavaflarda.
Soru: Afakilerin Mekke’den ayrılmadan yapmaları gereken en son tavafın adı nedir?
Cevap: Veda tavafı, sader de denir.
Soru: Arefe günü Arafat’tan güneş batmadan önce ayrılmak neyi gerektirir.
Cevap: Dem.
Soru: Mîkatî ihramsız geçmenin cezası nedir?
Cevap: Dem.
Soru: Koşmaksızın çalımlı ve süratli bir şekilde yürümeye ne ad verilir?
Cevap: Remel.
Soru: Farz ve vacip tavaflarda (ziyaret, umre ve veda tavaflarında) setr-i avrete uymamanın cezası var mıdır?
Cevap: Dem.
Soru: İhramlı iken saçın veya sakalın en az dörtte birini veya başka bir uzvun tamamını traş edince ne gerekir?
Cevap: Dem gerekir.
Soru: Eyyam-ı Mina hangi günlerdir?
Cevap: Zilhiccenin 10,11,12 ve 13 günleri.
Soru: Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeple ihramdan çıkmasına ne ad verilir?
Cevap: İhsar.
Soru: Haccetmek üzere ihrama giren kişinin Arafat vakvesine yetişememesi, vakfe süresi içinde bir an olsun Arafat’ta bulunamamasına ne denir?
Cevap: Fevât.
Soru: İfrad haccına niyet eden kişinin Mekke’ye vardığında yapacağı ilk tavafa ne ad verilir?
Cevap: Kudüm tavafı.
Soru: Kudüm tavafını abdestsiz olarak yapan kimsenin cezası nedir?
Cevap: Her şavt için bir sadaka.
Soru: Hangi mezhebe göre Arafat vakfesi Arefe günü fecr-i sadıktan itibaren yapılabilir?
Cevap: Hanbeli.
Soru: Sa’yin son üç şavtının adetli olarak yapılması hangi cezayı gerektirir?
Cevap: Bir ceza gerekmez.
Soru: Ziyaret tavafının son üç şavtını terk eden kimseye hangi ceza gerekir?
Cevap: Dem.
Soru: Kâ’be’yi sol tarafına alıp kendisi Kâ’be’nin sağında olacak şekilde yürümeye ne ad verilir?
Cevap: Teyamün.
Soru: Safa ve Merve arasında sa’y yaparken yeşil ışıklar arasında kısa adımlarla hızlı ve çalımlı yürümeye ne ad verilir?
Cevap: Hervele.
Soru: Tavafın bütün şavtlarını ara vermeden peş peşe yapmaya ne ad verilir?
Cevap: Muvâlat.
Soru: Mekkelilerin hac mikat yeri neresidir?
Cevap: Harem bölgesi.
Soru. Harem ile mikat arasındaki bölgeye ne ad verilir?
Cevap: Hıll.
Soru: Hac aylarından önce ihrama girilebilir” görüşü kime aittir?
Cevap: Ebû Hanife, imameyn.
Soru: Harem ve Hil bölgelerinin dışında kalan yerlere ne ad verilir?
Cevap: Afaki.
Soru: Hac ayları içinde, hacdan önce umre yapmayıp, sadece hac niyetiyle ihrama girerek hac menâsikini eda edenler hangi hacca niyet etmişlerdir?
Cevap: İfrad.
Soru: Aynı yılın hac ayları içinde, umre ve haccı ayrı ayrı niyet ve ihramla yapmak haccın hangi çeşididir?
Cevap: Temettu.
Soru: Bedene nedir?
Cevap: Sığır ve deve cinsi kurban.
Soru: İlk tehallülden sonra henüz ziyaret tavafını yapmadan eşiyle cinsel ilişki de bulunan kimseye ne ceza verilir?
Cevap: Dem. (kurban kesilmesi)