Dini Sorular ve Cevaplar

Hafaza melekleri neden bizimle beraberdir?

Written by admin

Hafaza melekleri neden bizimle beraberdir?

Bizimle beraber hafaza meleklerinden başka melekler de var. Hafaza meleklerinin kul ile beraber bulunması hiç kimsenin özür beyan etmemesi içindir. Kul, yaptıklarını inkar ederse hafaza melekleri derhal aleyhinde şehadette bulunacaklardır. Bu husustaki ayeti kerime şu şekildedir:

“Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilir.“ İnfitar Suresi, 10, 11, 12