Dini Sorular ve Cevaplar

Harikulade haller nelerdir?

Written by admin

Harikulade haller nelerdir?

Harikulade haller, tamamen Allah’ın kudretiyle olurç kulun herhangi bir tesiri yoktur. Çalışmak ve gayret sarf etmekle elde edilmez.

  1. Mucize: davasını, inkarcılara ispat etmek için peygamberler tarafından gösterilen bir haldir.
  2. Keramet: Şeriata uyan, Allah’tan korkan veliler tarafından gösterilir.
  3. Meunet: Avamdan olan bir kimseden zahir olur, bir sebebe müstenid değildir.
  4. Mekr ve istidrac: ilahlık iddia eden kafir, bidat ehli ve deccalin elinden zuhur eden şeydir. Bunlar ne mucize ne keramettir. Onların ihtiyaç duyduğu şeylerin verilmesinden ve isteklerinin kabulünden ibarettir. Bu husus ile ilgili ayeti kerime şu şekildedir:

“inkar edenler sanmasınlar ki kendilerine mühlet vermemiz onlar için daha hayırlıdır. Onlara ancak günahlarını artırmaları için fırsat veriyoruz. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır.” Al-i İmran Suresi, 178