Namaz

Hasta olanın namazı nasıl kılması gerekir?

Written by admin

Hasta olanın namazı nasıl kılması gerekir?

Hastalık bedenin tabii olarak devam eden halinden çıkmış olan haletine denir.

Taat, takata göre olacağından hastanın namazı kendi durumuyla takdir ediliğ hastalığın şiddet ve artış nispetinde eda suretinde noksanlık hasıl olur.

Ayakta kılamayan oturarak kılar. Oturarak kılmaktan yani rüku ve secde etmekten aciz olan nasıl mümkün olursa o şekilde oturduğu veya ayakta durduğu halde; oturmak veya ayakta durmaktan aciz olan da yattığı yerde ima eder.

“Kadir olurlarsa namazı ayakta, ondna aciz olurlarsa oturarak ondan da aciz olurlarsa yattıkları halde kılarak Allah’ı anarlar.” (Al-i İmran Suresi 191)

Bu ayeti kerime İbn Mesud, Cabir bin Abdullah ve İbn-i Ömer (ra) hazretlerine göre hasta namazı hakkında nazil olmuştur.

Ashaptan Umran bin Husayn (ra) hazretlerinin hadisi de bu manayı tavzih etmektedir ki bu zat “Hstalığım sebebiyle namazı nasıl kılayım?” diye Rasulullah’a sordum. O bana “Ayakta kıl, gücün yetmezse oturarak kıl, yine gücün yetmezse yan yatarak veya sırt üstü yatarak kıl. Çünkü Allah kimseye gücünün yetmediğini yüklememiştir.” Buyurdular, demiştir.

“Yara”dan gelen akıntıyı ve idrarı ayakta kıldığı takdirde tutamayıp oturarak kıldığında tutabilecek durumda olur veya ima ile tutabildiği halde, secde etmesi ile akarsa kıyamı ve secdeyi terk edip namazı oturarak ima ile kılar.

İslam dini kolaylık üzerine bina edilmiştir. Ayrıca sorumluluklar ve kulluk, kulun gücüne göredir. Bu nedenle hastalık (genel olarak meşekkat ve sıkıntı bulunduğundan) hafifletme kolaylaştırma sebebi sayılmıştır. Buna göre ayakta namaz kılmaya güç yetiremeyen veya ayakta durmakta zorlanan kimse oturarak namaz kılabilir. Rüku ve secde etmeye güç yetiremeyen kimse ima ile namaz kılar.

İma, namazda rüku ve secde yerine başla işaret etmektedir. Bu şekilde namaz kılan kişi rüku için başı biraz eğer, secde için ise rükudan biraz daha fazla eğer.

Oturarak namaz kılamayan, sırt üstü yattığı yerde ima eder.

Bir kişi ayakta gücü yettiği halde, rüku ve secdeye güç yetiremiyorsa ayakta veya oturarak ima edebilir. Ancak oturarak ima etmesi daha uygundur.

Başıyla ima etmekte kendisine zor gelecek olan kimseden az namaz sayılan bir günlük beş vakit ve bundan az namazlar ittifakla kazaya kalır fakat bundan fazla olursa böyle bir hastanın aklı başında ve söyleneni işitip anladığı müddetçe kılmadığı namazları sonra kaza eder.

Hasta ve özrü olanların durumlarını yani namazlarını nasıl kılmaları gerektiğini ehil birinden sormaları ve onlarla istişare etmeleri gerekir.