Instagram

Hicretin 5. Yılı… Müşriklerin üçüncü defa Medine’ye hücum ettiği, sonradan “Hend…

Written by admin

[ad_1]

Hicretin 5. Yılı… Müşriklerin üçüncü defa Medine’ye hücum ettiği, sonradan “Hendek” adını alacak olan bu savaşta Selman-ı Farisi, Rasulullah’a hendek kazmak suretiyle savunma yapma fikrini sundu. Onun bu teklifi kabul edilip, hendek kazıldı. Hendeklerin derinlikleri, bir insanın buradan çıkamayacağı kadar olacak şekilde ayarlanmıştı. Müslümanlar, hendekleri korumak için gruplar oluşturdular. Bunun amacı müşriklerin hendekleri aşmamasını sağlamaktı. Karşılıklı olarak yapılan ok atışları sonrasında, kuşatmanın etkisiz olması ve yiyeceklerin tükenmesi ile müşrikler, çekilmek zorunda kaldılar. Görüldüğü gibi Hendek Savaşı, Allah’ın yardımı ve Selman-ı Farisi’nin feraseti ile kazanılmıştır. Feraset, genelde her Müslüman’ın özelde ise her yöneticinin sahip olması gereken bir vasıftır. Çünkü bu vasıf, Müslümanlarına karşı kurulan kirli tuzakları açığa çıkarıp, zalimlere gereken cevabı verebilmeyi sağlar. Böylelikle de mazlumlar, zalimlerden korunmuş olur. Rabbimiz bizlere “Allah’ın nuru ile bakan…” Halifeler nasip etsin… #hicret #huzurislamda_? #islam❤️ #islamisözler #hendek #selmanıfarisi #allah #allahvargamyok #allahuakbar #islamic #islampost

[ad_2]