Hz. Muhammed S.a.v.

Hz. Muhammed s.a.v. Peygamber Oluşu ve Gizli Davet

Written by admin

Hz. Muhammed s.a.v. Peygamber Oluşu ve Gizli Davet

  1. İlk Vahiy:

Hz. Muhammed(s d v * 40 yaşma geldiği zaman kendisinde bazı değişiklikler görülmeye başlandı. Bazen Mekke yakınında Hira da­ğındaki mağarada inzivaya çekilir, burada günlerce kalır, tefekkür ederdi. Yine inzivaya çekildiği günlerden birinde kendisine Cebra- il(r1 s‘ göründü ve Alak suresinin başından ilk beş ayeti kendisine bildirdi. Böylece Peygamberimiz’e ilk vahiy gelmiş oldu.
hz-muhammed-peygamber-olusu

  1. Fetret Devri:

Alak suresinin ilk beş ayeti indikten sonra vahiy bir müddet ke­sildi. Aradan geçen bu müddet Hz. Muhammed’in(s a v‘ vahyi karşı­lamaya iyice hazırlanması içindi. Nitekim bir müddet sonra Cebra- il(as” yine göründü ve Müddessir suresinin ilk ayetlerini getirdi. Bu fetret devrinden sonra vahyin gelişi aralıksız devam etmiş ve Kur’an-ı Kerim 23 senede tamamlanmıştır.

İslam’a Davetin Başlaması ve İlk Müslümanlar:

Peygamberlikle görevlendirilen Hz. Muhammed(sav) önce gü­vendiği kişilerle konuşup onları İslam’a davet ediyordu. İlk Müslü­manlar ibadetlerini gizli yapıyorlardı. Bu durum 3 yıl kadar devam etti. Bu arada Müslümanlığı kabul edenlerin sayısı 30’u geçti.

Peygamberimiz’e ilk iman eden Hz. Hatice(l a‘ ‘’dir. Ondan sonra çocuklardan Hz. Ali(r a *, köle iken azat edilen Harise oğlu Zeyd(la] ve büyüklerden Hz. Ebubekir iman ederek Müslüman oldular.

  1. Habeşistan’a Hicret:

Müslümanlara yapılan eziyet gün geçtikçe artıyordu. Bu sebeple Peygamberimiz(s a v‘ Müslümanların daha emin bir yer olan Habe­şistan’a hicret etmelerine izin verdi.

Habeş kralı Necaşi ve Habeş halkı hicret eden bu Müslümanları iyi karşıladılar.