Dini Sorular ve Cevaplar

İbadet nedir?

Written by admin

Soru: İbadet nedir? İbadet neleri kapsar. Dinimizde çalışmanında ibadet oldugu söylenir. Doğrumudur? Çalışmak ibadet yerine geçermi?
İbadet nedir?

Cevap: Bir insan için yanlız ALLAH’u Teala’ya iman etmesi kafi degildir. Aynı zamanda  ALLAH’u Tealaya olan  iman ve kalbi baglılıgını fiilen izhar etmesi yani O’na ibadet etmeside lazımdır. Çünkü Rabbülalemine karşı ibadet etmek akli ve vicdani bir vazifedir. Bu bakımdan ALLAH Teala’ya ibadet etmek, insanlar için alıp verdiklerri nefes, ,içtikleri su ve yedikleri yiyecek kadar vazgeçilmez bir ihtiyaçtır.
“Ben cinleride insanlarıda ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.”
Ayeti kerimesinde belirtildigi gibi yaratılışımızın diger bir ifadeyle hayatta bulunmamızdan gaye: ALLAH u Teala’ya ibadet etmektir. O halde; “ALLAH Teala’nın her türlü emir ve kanunlarına göre hareket etmektir.” Diye tarif edilen “ibadet”ın  ne oldugunu ,ibadet mefhumu içerisine neler neler dahil oldugunu  bilmemiz gerekir.
İbadet: Tapmak, kulluk yapmak, itaat etmek, boyun eğmek. Niyete bağlı olarak yapılmasında sevap olan , Cenab-ı  Hakka yakınlık ifade eden ve özel bir şekilde yapılan taat ve fiillerden ibarettir. Bu bizi yoktan var eden ve bize sayısız nimetler bahşeden  Yüce ALLAH’u Teala’yı ta’zim yani ululamak , yüceltmek  amacıyla güden bir  kulluk görevidir.
Bu duruma göre ibadet , Cenab-ı  ALLAH Teala’ya karşı gösterilen  saygı ve hürmetin en yüksek derecesini ifade eder. En geniş anlamda ibadet, ALLAH’u Teala’nın  hoşnut ve razı oldugu bütün fiil ve davranışları kapsamına alır. İslamda İbadet, Yalnız ALLAH’U Teala için yapılır. Peygamberler ve diger insanlar için ibadet asla söz konusu olamaz Kur’anı Kerim de  yeryüzüdeki tüm insanlar için şu çagrıda bulunulur.
“Ey İnsanlar! Sizi de sizden öncekileride yaratmış olan Rabbinize badet, kulluk edin ki; mütteki olmanızı yani farzları yaparak, haramlardanda sakınarak ALLAH  Teala’nın gazabından korunmanızı ümid edebilirsiniz.”
İslam İnancında , ALLAH Teala dan başkasına tapma , tevhid inancı ile çelişir ve kişi niyetine göre dinden çıkar.  Putlara tapan müşriklere,  cevap olmak üzere inan Kafirun Suresi konuyu şu esasa baglar:
     “ Ey Muhammed! De ki; ey kafirler!.  Ben sizin taptıklarınıza ibadet etmem . Sizde benim ibadet ttigime ibadet edecek degilsiniz. Bende sizin taptıgınza ibadet edecek degilim . Siz de , benim ibadet ettigime tapacak degilsiniz. Sizin Dininiz size ; benim dinim banadır.”