Dini Konular

İdrar serpintileri necis midir?

idrar
Written by admin

İdrar serpintileri necis midir?

İğne ucu kadar idrar serpintileri, elbiseye, bedene veya herhangi bir yere sıçrasa orayı pisletmez. Bu kadarı affolunmuştur. Fakat suya sıçramış olsa suyu kirletir.

Kendisinde bir pislik eseri görülmedikçe durgun veya akarsuya bir ne­casetin düşmesinden sonra sıçrayan damlalar temas ettiği yeri pis yapmaz. Tuvalet sineği bir elbiseye konmakla onu pisletmez.

Bir insanın üzerine çamur bulaşsa veya çamurda yalın ayak yürüyen bir kimse ayağını yıkamadan namaz kılsa bu çamurda pislik eseri görülmedik­çe namaz sahihtir.

Hamamdan, tuvaletten ve ahırdan çıkan buhar tavanda damlacıklar meydana getirdikten sonra bir yere düşse değdiği yeri pisletmez.

Pis bir duman elbiseye veya bedene dokunmasıyla orayı kirletmez.

Bir köpek, insanın elbisesini veya bir yerini tutsa ıslaklık yoksa sadece tutmuş olmasıyla tuttuğu yer pislenmiş sayılmaz.

Sokak çamuru necis midir?

Sokaktaki çamur gübreli de olsa temiz sayılır. Bunun için bunlardan in­sanın üzerine bulaşan miktar namaza engel değildir. Fakat mümkünse te­mizlemek en iyisidir.

Necaset bulaşmış bir şeyi üç defa yıkayıp sıkarken akan su da pis sayılır. Dördüncü defa yıkadıktan sonra damlayan su temizdir.

Bir bez veya sergi, kuru, fakat pis olan bir yere serilmiş olsa bu serilen şeyin üzerinde bir necaset eseri görülmedikçe temiz sayılır. Ancak serilen yer ıslanmış olursa necasetin izi çıkacağından o sergi de pislenmiş olur.

Bir kimse pis bir yaygının üzerine otursa yaslansa veya oraya elbisesini bırakmış olsa yaş olan necasetin izi üzerine çıksa veya elbisesinde görünse ve ıslatmış olsa; fakat sıkıldığı zaman elbisesinden bir şey akmazsa ve dam­lamazsa o elbise pislenmiş olmaz.

Bir kimse ayağını pis ve ıslak bir yere veya pis bir yaygının üzerine koy­muş olsa ayağı pislenmiş olmaz.97

Bir kimse yatağında uyuduğu vakit, yatağa bulaşmış olan meni kuru­muş olsa teriyle o kurumuş yer ıslansa da bedeninde bu ıslaklığın eserini görmediği müddetçe bedeni pislenmiş olmaz.

Koyun ve keçi gibi hayvanların memesine bulaşmış olan kendi pisliği, sağılan sütün içine düşse süt pis olur. Ancak süt sağılırken sıvı halde bu lunmayan bir iki pisliği düşmüş olsa bekletilmeden hemen çıkarılırsa süt temiz olarak kalmış olur. Bundan sakınmak zor olduğu için bağışlanmıştır.

Originally posted 2017-02-06 23:08:30.