Instagram

İlgi çekmek için tuhaf bir saç şekli veya garip bir elbise ya da arabada son ses…

Written by admin


İlgi çekmek için tuhaf bir saç şekli veya garip bir elbise ya da arabada son ses bir müzikle isbat-ı vücut etmeye çalışan kardeşim!
Bil ki;edebin,hayânın,güzel ahlâkın hayattan iyiden iyiye çekildiği bu çağda bu hasletleri ihya edersen daha çabuk temayüz eder ve iz bırakırsın.
-Abdullah KadıoğluSource