Namaz

İmama uyan biri Fatiha okuyabilir mi?

Written by admin

Soru: İmama uyan biri Fatiha okuyabilir mi?

Cevap: Hanefi mezhebine göre cemaatle namaz kılarken imama uyan kimse Fatiha’yı ve ardından okunan ayet veya sureyi imam ile birlikte okumaz. İmama uyan cemaatten, namazda Kur’an okuma yükümlülüğü tamamen düşer.

Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre ise okuma yükümlülüğü tamamen düşmez. İmama uyan kişi, imamın sessiz okuduğu namazlarda, namaz başından itibaren Fatiha ve sureyi okur, sesli okunan namazlarda ise imamın Fatiha’yı bitirip kısa ara vermesi esnasında sadece Fatiha’yı okur.