Dini Sorular ve Cevaplar

İMAMA YETİŞMEK VE UYMAK HUSUSUNDA BAZI MESELELER

Written by admin

Soru: Camide namaza duran biri imam namaza kalksa ne yapar?

Cevap: Namazı yalnız kılmaya nisbetle (yirmi beş) derece efdal olduğundan mümkün olduğu kadar imama yetişmek ve uymak çaresini araması lazımdır. Bunun için bir kimse yalnız olarak bir farza başlasa da sonradan yanında cemaat ikamet edilse o cemaate iştirak etmek çarelerini arar. Başladığı namazı da hiç secde etmedi ise hemen hürmeten bir tarafa selam verip keserek imama uyar.

Kıldığı namaz üç veya iki rekatlı ise birinci rekatın secdesini yapmış bulunuyorsa bir rekat daha zammeder. İkide selam verir. İki rekat kılmış ise yine böyle ikide selam verir, imama uyar.  Bu yapılan muameleden maksat, başlamış olduğu farz namaz, farz olarak bitmiş olmasın, bozulsun ve iki rekat kıldığına göre nafile namaza çevrilmiş olsun da o farzı, imama uyarak cemaatle kılmış olsun ve cemaatin faziletinden mahrum kalmasın.

Eğer dört rekatın üçünü kılmış ise o farzı ikmal eder. Öğle ve yatsı namazı ise nafile olarak imama uyar. İkindi namazından sonra nafile mekruh olduğundan bu namazda imama uyamaz.

Camiye gelen bir kimse imamı namaz kıldırıyor bulsa sünnet ile meşgul olmaz ve derhal imama uyar. Yalnız sabah namazı böyle değildir. Her sünnetten efdal olan bu sünneti kaçırmamak için imama selamdan evvel yetişebileceğini ümit ederse sünneti geride kılar da imama uyar. Yetişeceğini ümit etmezse sünneti terk eder, cemaate uyar.

Öğle namazının ilk sünnetini kılmayanın farzdan sonra evvela bu dördü kılması efdaldir. Evvela ikiyi sonra bu dördü kılsa da olur.

Bir kimse rükûda imam ile bir saniye olsun bulunsa o rekatın tamamına erişmiş olur.

İkindi namazının sünneti kılınmamış ise farzdan sonra kılınmaz, mekruhtur.

Fakat yatsı namazının ilk sünneti böyle değildir. Farzdan sonra kılınmasında kerahat yoktur. Sünneti gayri müekkede olup terk edilmesinde bir zarar olmadığından farzdan sonra kılınması alışılmamıştır.

İmama teşehhütte bile yetişen cemaatin faziletine ve sevabına bir derece erişmiş olur fakat o kimse imam ile her rekatı tamamen kılmadıkça hakikaten cemaatle kılmış sayılmaz.

Bir kimse imamdan evvel rükua veya secdeye varsa imam ona rüku ve secdede erişse namazı mekruh olur. Eğer imamdan evvel kalkarsa o rüku ve sücudu sahih de olmaz. İade etmezse namazı bozulur.

Eğer bir kimse rüku ve secdesini imam ile beraber yapmaz da sonradan yaparsa namazı bozulmaz ise de uymayı terk ettiğinden mekruh olur. Eğer bir özre mebni olursa mekruh olmaz.

Mesela uzakta bulunan cemaat imamın rükua vardığını duymasalar, imam rükudan kalktıktan sonra rüku yapsalar mekruh olmaz.

Bir kimse bir camide bulunsa, o sırada ezan okunsa, namaz kılmadan o camiden çıkmak mekruh olur. Ancak başka camide vazifesi bulunmak gibi bir mazereti varsa gidebilir.