Dini Konular

İslam Dininde Kadın

Written by admin

İslam Dininde Kadın

İslam dini gelmeden önce kadının hiç bir değeri yoktu hatta öyle ki kız çocukları diri diri toprağa gömülüyor, kız çocuk doğuran kadın hor görülüyordu. İslam dini ise kadına kendiliğinden bir değer verir, dinimizde kadın sultandır.

islam-dininde-kadin

Nitekim Mekke’de Rasûl-i Ekrem Efendimiz, Veda Haccında, deve üstünde söylemiş bulunduğu meşhur Vedâ Hutbesinde

– “Ey Nâs! Kadınlar hakkında Allahtan korkunuz! Sizin kadınlarınız üzerinde hakkınız vardır. Kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır.” diye hitap ederek, daha yedinci yüzyılda, yüz yirmi dört bin müslüman hacı namzedine karşı, kadınların haklarını ilk olarak açıklamıştı.

Bu değeri ise “En hayırlınız, zevcesine en iyi muamele edendir!”,”Kadın, zayıf yaratılışlıdır. Zayıflığını susarak yenin! Evdeki kusurlarını görmemeye çalışın!”,”Hanımına güler yüzle bakan erkeğin defterine, bir köle azat etmiş sevabı yazılır.” hadisleri ile desteklemiştir

Originally posted 2016-11-21 13:54:56.