Dini Konular

İslam Dininin insan hayatındaki yeri ve faydalan nelerdir?

İslam Dininin insan hayatındaki yeri ve faydalan nelerdir
Written by admin

İslam Dininin insan hayatındaki yeri ve faydalan nelerdir?

Dinin insan hayatında apayrı bir yeri vardır. Din, fert ve toplum için za­rurî bir ihtiyaçtır. İnsan bu ihtiyacını karşıladığı zaman hem şahsi hayatına hem de aile ve toplum hayatına çok önemli faydalar sağlamış olur. İnsan beden ve ruhtan oluşan bir varlığa sahiptir. Et ve kemikten meydana gelen bir cesede insan denemeyeceği gibi sadece ruhtan ibaret olan bir varlığa da insan ismi verilmez. Böylece insanın bedeni ve ruhu ile bir bütün olduğu gerçeği ortaya çıkar.

Böyle bir yaratılışta olan insan her iki yöndeki ihtiyacını karşılamak zo­rundadır. Bedeninin yaşaması için nasıl ki havaya, suya ve gıdaya ihtiyaç  duyuyor, tehlikelerden korunmak için büyük bir gayret gösteriyorsa ma­nevî ve ruhî ihtiyaçlarını da ihmal etmemesi gerekir. Her iki ihtiyacın tam bir denge içinde sağlanması gerekir. Sadece maddî ihtiyaçları yerine getirip ruhun isteklerini ihmal etmek, insanı insan yapan unsurun terkini netice verir.

İnsan sadece karnı doyunca ve istirahat edecek bir yer bulunca rahatla­yacak bir canlı değildir. Onun gelecek diye bir endişesi, ebedî hayat gibi bir düşüncesi, kulluk gibi yüce bir gayesi vardır.

Bundan dolayı ruhun ihtiyaç ve isteklerini her şeye tercih etmek, onu huzura erdirecek, sükûnet bulacak yolları araştırmak şuur sahibi bir insan için hayatî bir görevdir.