Dini Konular

İslam dininin özellikleri nelerdir?

İslam dininin özellikleri nelerdir?
Written by admin

İslam dininin özellikleri nelerdir?
İslâm, Allah’ın razı olduğu dindir ve yüce Allah’ın son peygamberi Hz. Muhammed Mustafa (a.s.m.) vasıtasıyla insanlara gönderdiği hak dinin adıdır.

Cenab-ı Hak, kendi katında tek makbul ve doğru din olarak biz insanla­ra İslâm’ı seçmiş ve Peygamberi diliyle duyurmuştur. Mealini vereceğimiz şu ayetler bu hakikati en güzel ifade eden cümlelerdir:

“Şüphesiz Allah katında makbul olan din İslâm’dır.”10

“Bugün dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve din olarak İslâm’ı seçtim.”[I] [II]

 • Âl-i İmrân Suresi, 3:19.
  “İslâm dinini bütün dinler üzerinde yüceltmek için Peygamberini hida­yet ve hak din ile gönderen Allah’tır. İsterse müşrikler hoşlanmasınlar.”12Artık İslâm’dan başka bir hak din bulunmadığını da Yüce Rabb’imiz şöyle beyan etmektedir:”Her kim İslâm’dan başka bir din ararsa din ondan kabul olunmaz, âhirette ise o zarara uğrayanlardandır.”13

  Bu dine mensup olanlara da ismi yine Allah (c.c.) vermektedir:

  “O sizi seçmiş, atanız İbrahim’in yolu olan dinde sizin için bir zorluk kıl- mamıştır. Daha önce ve Kur’an’da Peygamberin size şahit olması, sizin de insanlara şahit olmanız için size ‘Müslüman’ adını verdi.”14

  İslâm, kelime manasından da anlaşılacağı gibi Yaratıcıya teslim olmak, itaat etmek, boyun eğmektir. Yine ayıp ve kusurlardan salim, temiz ve halis olması İslâm kavramından çıkan manalardır.

  İslâm dini, hak dinlerin en sonuncusudur. Sevgili Peygamberimiz (a.s.m.) peygamberlik halkasını mühürleyen en son peygamber olduğu gi­bi, İslâmiyet de dinler zincirini noktalayan en son, en mükemmel, ebedî bir dindir.

  İslâm geldikten sonra diğer dinlerin bir özelliği kalmadığı gibi, artık on­lara ihtiyaç da görülmemiştir. Zaten İslâm hak din olarak bütün semavî dinlerdeki esasları almış ve en doğru şekilde muhafaza ederek yaşatmıştır. Çünkü her şeyin sonu kendisinden öncekilere nispetle daha olgunlaşmıştır.

Mâide Suresi, 5:3.

Originally posted 2016-12-28 14:04:31.

1 Comment