Testler

İslam İnanç Esasları Soruları 1

İslam İnanç Esasları Soruları 1
Written by admin

1.       Aşağıdakilerden hangisi Müslüman olduğu bilinmekte olan bir bireyi, inkar özelliği taşıyan inanç, söz ve davranışlarından dolayı kafir saymak demektir?
a.       Teşrik
b.       Tekfir
c.       Temlik
d.       Tedbir
e.       Tefkir
2.       “İrtidat” dini bir istilah olarak hangi anlama gelmektedir?
a.       Geri dönüş
b.       Savaşta geri çekilme
c.       Dinden dönme
d.       Reddetmek
e.       Tasavvufta aşama kaydetmek
3.       Allahu Tealaya ortak koşan kişiye ne ad verilir?
a.       Mürted
b.       Mülhid
c.       Müşkir
d.       Müşrik
e.       Şerik
4.       Görünüş itibari ile mümin gibi olup, aynen bir Müslüman gibi hareket edipte kalben inanmayan kimselere ne ad verilir?
a.       Kafir
b.       Günahkar mümin
c.       Münafık
d.       Müşrik
e.       Mürted
5.       Aşağıdakilerden hangisi bilgi kaynaklardan değildir?
a.       Havass-ı selim
b.       Haber-i sadık
c.       Akıl
d.       Havass-ı keşf
e.       Mütevatir haber
6.       Göz ile görür derecesinde müşehade ederek bilmeye ne ad verilir?
a.       Hakka’l yakin
b.       Ayne’l yakin
c.       İlme’l yakin
d.       İlmi tecrübi
e.       Rasyonel bilgi
7.       Müslüman iken sonradan dinden çıkan kişiye ne denir?
a.       Mülhid
b.       Münafık
c.       Mürted
d.       Mürteci
e.       Müşrik
8.       “Tevhid” ve “şehadet” kelimeleri ile özetlenmiş, inanılması gereken şeylere kısaca ve toptan inanmak demek anlamına gelen iman aşağıda yer alan kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?
a.       İcmali iman
b.       Tafsili iman
c.       Tahkiki iman
d.       Taklidi iman
e.       Teslimi iman
9.       İnanılacak şeylerin her birisine, açık, tam ve geniş bir biçimde, ayrıntılı olarak inanmaya ne denilir?
a.       İcmali iman
b.       Tafsili iman
c.       Tahkiki iman
d.       Taklidi iman
e.       Teklimi iman
10.   Varlığı da yokluğu da kendi zatından olmayan, var olabilmek için kendisi haricinde bir varlığa muhtaç olan veya “Allah dışındaki herşey” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a.       Mümkün
b.       Vacib
c.       Müstahil
d.       Muhal
e.       Muhsal

Cevaplar
1. B, 2. C, 3. D, 4. C, 5. D, 6. B, 7. C, 8. A, 9. B, 10. A