Testler

İslam İnanç Esasları Soruları 6

Written by admin

68.İslam akaidinde Allah’a zatında, sıfatlarında, fiilerinde ve kendisine ibadet edilen husularda ortak tanımaya ne ad verilir?
a. İman
b. Şirk
c. İnkar
d. Nifak
e. Rifk

69. Aşağıdaki sıfatlardan hangisine Kelam alimleri sıfat-ı nefsiyye adını vermişlerdir?
a. Vahdaniyyet
b. Vücud
c. Hayat
d. Kıdem
e. Beka

70. Allah’ın varlığının başlangıcı bulunmaması manasına gelen sıfat hangisidir?
a. Kıyam binefsihi
b. Muhalefetün li’i-havadis
c. Kıdem
d. Tekvin
e. Beka

71. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi kaza ve kaderle ilgili değildir?
a. İlim
b. Kelam
c. İrade
d. Tekvin
e. Kudret