Dini Makale

İslam kolaylık dinidir

İslam kolaylık dinidir, en güzel din ismlam dır
Written by admin

İslam kolaylık dinidir

Bir hayat ve fıtrat dini olan İslâm’ın en önemli bir özelliği de onun emir ve hükümlerinin yaşanabilir kolaylıkta, rahatlıkla uygulanabilir özellikte olmasıdır. Bunun için İslâm’da asıl olan kolaylıktır.

İslâm’ı, katı emirler ve yasaklar sistemi olarak takdim edip güçleştirmek, şiddet göstermek, insanları ondan nefret ettirecek harekette bulunmak, o dini bir bütün olarak anlayamamaktır. Çünkü Cenab-ı Hak, razı olarak seç­tiği bu yüce dini, insanı hayatından usandırmak, bedenini ve ruhunu azap içinde bırakmak için göndermemiştir.

İslâm’ın kolaylığı pek çok ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerde en güzel şe­kilde ifade edilmektedir. Bu konuda İlahî emirlere ve Peygamber (a.s.m.) tavsiyelerine bakacak olursak, Allah ve Resulünün istediği dini hayatın na­sıl olacağı görülecektir.

Mealini vereceğimiz şu ayetlerde İslâm’ı din olarak kabul eden Müslü- manlara ne kadar kolaylık gösterdiği, tebliğ edilen hükümlerde hiçbir güç­lük ve zorluğun olmadığı açıktır.

“Allah size kolaylık ister, zorluk istemez.”20

“Allah din işinde üzerinize bir güçlük de yüklemedi.”21

“Allah kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla mükellef tutmaz.”22

“Dinde zorlama yoktur. Doğruluk sapıklıktan, iman küfürden iyice ay­rılmıştır.”23

Peygamberimiz de çeşitli vesilelerle sahabilerine ve ümmetine İslâm’ın kolaylık üzerine kurulu bir din olduğunu aşılamış, zorlaştırmaya çalışanları ve bütün gün ibadet ederek dünyadan el etek çekmek isteyenleri de uyarmıştır.

Bir gün Hz. Âişe, bir kadınla otururken Resul-i Ekrem Efendimiz içeri girdi ve kadının kim olduğunu sordu. Hz. Âişe kadını tanıttıktan sonra uzun uzun kıldığı namazları anlattı. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyurdu: “Bırak. Gücünüzün yettiğini yapın. Allah’a yemin ederim ki siz usanmadıkça Allah usanmaz. O’nun en sevdiği ibadet az da olsa devamlı olanıdır.”24

Bu hadiste Peygamberimiz, kul ne kadar ibadet ederse etsin, hepsini Al­lah’ın kabul edeceğini, fakat hiçbir zaman işi gücü bırakıp bütün vaktini ibadete ayırmayı da hoş görmediğini ifade ediyordu.

Yine bir başka hadis-i şerifte şöyle buyurur: “Bu din çok kolaydır. Bir kimse amellerim eksik olmasın diye din hususunda kendisini zorlarsa din ona üstün gelir, ezilip büsbütün amelden kesilir. Şu halde denge üzerinde gidin. Size müjde olsun, az da olsa devamlı amelle sevap kazanırsınız.”25

“Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin”26 hadisi ile “Dininizin en hayırlısı, en kolay olanıdır”27 hadisi Peygamberimizin bu meseleye verdiği önem bakımından dikkat çekicidir.

20 Bakara Suresi, 2:185.
20 Hac Suresi, 22:75.
21 Bakara Suresi, 2:286.
23Bakara Suresi, 2:256.
24Buharî, iman, 40.
25Buharî, İman, 37.
24Buharî, İlim,63

2 Comments

  • İslam gerçekten kolaylıklar dini. ancak günümüzde islam ı karalamak için global anlamda büyük çaba harcanıyor.

  • bukadar kolaylık sağlanmasına rağmen alahın buyruklarını tam olarak yerine getirmiyoruz