Dini Konular

İslâm’da temizliğin önemi nedir?

islamda temizlik
Written by admin

Taharet-Temizlik

İslâm’da temizliğin önemi nedir?

Temizliğin dinimizde çok önemli bir yeri vardır. Temizlik hem dinin temeli hem de imanın yarısı sayılmıştır. Bunun için Müslümanlar her vesile ile temizliğe teşvik edilmiştir. Öyle ki bir Müslüman’ın Allah’ın sevgisini kazanması için temizliğe dikkat etmesi şartı aranmıştır. Bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak mealen şöyle buyurur: “Şüphesiz Allah, kendisine çok tövbe edenleri ve temizlenenleri sever.”94 Mâide Suresinde geçen şu ayet de te­mizlenmede bir güçlüğün olmadığını ve Allah’ın bizleri temiz olarak gör­mek istediğini bildirmektedir:

“Allah size bir güçlük dilemez. Fakat sizi tertemiz etmek ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister. Ta ki şükredesiniz.”95

Namaz gibi temel ibadetlerde temizliğin şart koşulması onun önemini bir kat daha arttırmaktadır. Namaz için hazırlığa başlayan bir kimsenin el­bisesi, bedeni ve namaz kılacağı yerin temiz olması gerekmektedir. Namazı ibadet sarayının kapısı olarak kabul edersek, temizlik anahtar hükmüne geçer. Bu hususta Peygamberimiz (a.s.m.) şöyle buyurmaktadır:

“Namazın anahtarı temizliktir. Başlangıcı tekbir, tamamlayıcısı ise se­lamdır.

Temizliğin bir diğer çeşidi de manevî olanıdır. Vücudu, üstü başı temiz olan bir Müslüman’ın, kalbi, niyeti ve düşüncesi de temiz bulunmalıdır. Günahlar kalbe bulaşan manevî kirlerdir. Tövbe ve istiğfarla temizlenmeli. Gösteriş, yalan, gıybet gibi huylar, iyi niyeti bozan, fakat görünmeyen bir pisliktir. İhlâsla, doğrulukla ve temiz ahlâkla arındırılmalıdır.