Dini Sorular ve Cevaplar

İslami Açıdan Hayvan Resmi Çizmek Caiz Midir?

Written by admin

 

İslam dininde putperestliği engellemek amacıyla resim ve heykel yapımına olumsuz bir yaklaşım olduğu dikkat çekmektedir. Resim, Arapça ‘suret’ kelimesiyle ifade edilir. Suret ise ruh sahibi ve ruh sahibi olmayan bütün şeyleri içine alır. Kuran-ı Kerimde kesinlik ifade eden bir yasak olmamakla beraber mezheplerin ve İslam âlimlerinin yorumlarına göre resim çizmek haram sayılmaktadır.

Hayvan resmi caiz midir?

Peygamberimiz İslamiyet’in ilk yıllarında Müslümanlar puta tapıcılığa geri dönmesinler diye onları, heykel, put, suret ve resim yapmaktan men etmişti. İslam âlimleri hadis-i şerif ve ayetlerin yorumlanmasından yola çıkarak ruh taşıyan varlıkların resmini çizmek haramdır sonucuna ulaşmışlardır.

Müslim’den rivayet edilen bir hadis-i şerife göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur:

“Canlı resim yapana, kıyamet gününde ‘’yaptığın resme can ver’’ diye azap olunacaktır. Hâlbuki o, ona can veremez.”

Buna benzer bir hadis-i şerifte:

“Kıyamet günü azabı en şiddetli olanlar Allah’ın yaratma sıfatına benzer iş yapandır”

diye buyurmuştur. Bir başka hadiste ise –“köpek ve resim bulunan eve melekler girmez” -diye buyrulmaktadır. Bu hadislerden de anlaşıldığı üzere; İslam dininde resim çizmek haramdır sayılmaktadır. Dolayısı ile hayvan resmi çizmek de haramdır. Çünkü hayvan da insan gibi ruh taşıyan bir varlıktır. İşte bu yüzden hayvan resmi çizmenin haram olduğu yargısına ulaşılabilir.

Boydan görülen insan ve hayvana ait resimlerin olduğu bir odada namaz kılmak ve özellikle bu resimleri kıble yönünde bulundurmak da mekruhtur.

Diğer bir görüş:

Bir başka görüşe göre ise; özünde ibadet etme, tapınma ya da putlaştırma niyeti olmadıktan sonra resim yapmak haram değildir. Dolayısı ile hayvan resmi çizmek haram değildir. Günümüzde resim haramdır hükmü, kıyas yoluyla ulaşılmış bir fetvadır. Belli başlı şartlara uygun olduğu sürece resim yapmak sakıncalı değildir. Bu şartlara bir göz atacak olursak:

  • Cansız doğal nesnelerin; ağaçların, dağların yıldızların vb. güzelliklerin resminin yapılmasında bir sakınca yoktur.
  • Dini objeleri tasvir etmemek, yani peygamberlerin ya da önemli dini şahsiyetlerin resmini yapmamak şartıyla resim yapmak haram değildir.
  • İbadet etmek veya kutsamak amacıyla yapılan her türlü resim kesin bir ittifakla haram kılınmış olmakla beraber bu amacın dışında yapılan resim haram sayılmaz.
  • Çizilen resmin konusu ahlaka, toplumsal değerlere ters düşmemeli yani müstehcenlik içermemelidir.

Kısaca ifade edecek olursak, bu görüşteki günümüz İslam âlimleri, resim yapmak konusu ve amacı ile İslami ilkelere aykırı olmadığı müddetçe haram değildir görüşündedirler.