İlahiler

İstediğim Haktır Benim

Written by admin


İstediğim Haktır Benim

Ahmet Öcal

Albüm: Ahmet Öcal

Gece gündüz döne döne istediğim Haktır benim Allah deyip yana yana istediğim Haktır benim
Münkirler aşk halin bilmez münafıklar yola gelmez ağlar bu gözlerim gülmez istediğim Haktır benim
Ko yanayım kül olayım taşkın akan sel olayım çiğnet beni yol olayım istediğim Haktır benim
Yoluna terk edip canı akıtıp gözümden kanı ah eyleyüp dünü günü istediğim Haktır benim
Seyyid Nizamoğlu yürü bula gör kendinden yâri ağlayuben zari zari istediğim Haktır benim
Albüm: Ahmet ÖcalSource link