Dualar Namaz

İstihare namazı nedir ve istihare ne demektir?

İstihare namazı nedir ve istihare ne demektir?
Written by admin

İstihare namazı nedir ve istihare ne demektir?

İstihare, hayır ve iyilik istemek, birisi hakkında hayır talep etmek demektir. Bir kimsenin yapmayı istediği bir şeyin kendisi için hayırlı olup olmayacağını Allah’ın kendisine bildirmesi maksadıyla yatmadan önce iki rekat namaz kılarak Allah’a dua etmesidir.

İstihare namazı nasıl kılınır?

İstihare namazı menduptur. Bu namazın birinci rekatında Fatiha’dan sonra Kafirun suresi, ikinci rekatında Fatiha’dan sonra Kafirun suresi, ikinci rekatında Fatiha’dan sonra ihlas suresi okunur. Namazdan sonra istihare duası yapılır.

Namaz kılmak bir özürden dolayı (kadın için hayızlı olmak gibi) mümkün olmazsa yalnız dua ile istihare edilir.

Rasul-ü Ekrem (sav) Efendimizin istihare buyurduklarını Hz. Ebu Bekir (ra) rivayetlerinde İmam Tirmizi zikretmiştir.

İstihare duasına hamd ve salavatla başlamak müstehaptır. İstihare zamanında kalbinin rahatladığı şeyle amel eder. Yani istihareden sonra iki şıktan birinin behemehal usulünü kalbinde hissettiği şeyle amel eder.

Hz. Enes (ra) mervi olduğu üzere istihareyi kalbi mutmain olmamışsa yedi kereye kadar tekrar eder.

Peygamberimiz (sav) hz. Enes’e “Ya Enes! Bir şeyi kast ve irade ettiğin vakit, Rabbinden yedi defa istihare eyle.”

İstihare Duası Nasıl Okunur

İstihare Duasının Arapça Metni

İstihare Duasının Türkçe Okunuşu

“Allâhumme inni estehiruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve es’eluke min fadlike’l-azim.

Fe inneke takdiru ve lâ akdiru ve ta’lemu ve lâ a’lemu ve ente allâmu’l guyûb. Allâhumme inkunte ta’lemu enne hâza’l-emre hayrun li fi dini ve meâşi ve âkıbeti emri ve âcili emri ve âcilihi.

Fekdurhu li ve yessirhu li summe bârik li fihi. Ve in kunte ta’lemu enne hâza’l-emre şerrun li fi dini ve maâşi ve âkıbeti emri ve âcili emri ve âcilihi f’asrifhu anni va’srifni anhu ve’kdur li el-Hayra haysu kâne.

Summe ardihi bih.”

(Buharî, Teheccüd, 25, Deavât, 49, Tevhid, 10; Tirmizi, Vitr, 18; İbn Mace, Akâme, 188; Ahmet b. Hanbel, III/344).

İstihare Duasının Türkçe Anlamı

Ey Allahım, ilmine güvenerek senden hakkımda hayırlısını istiyorum, gücüme güç katmanı istiyorum. Sınırsız lütfundan bana ihsan etmeni istiyorum. Ben bilmiyorum, ama sen biliyorsun, ben güç yetiremem ama sen güç yetirensin.

Ey Allahım! Yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Yok eğer benim dinim, dünyam ve geleceğim için kötü ise, onu benden, beni ondan uzaklaştır. Ve hayırlı olan her ne ise sen onu takdir et ve beni hoşnut ve mutlu eyle!”