Mezhepler

İtikadi Mezhepler

İtikadi Mezhepler
Written by admin

İtikadi Mezhepler
İtikadi Mezhebimiz Ehl-i Sünnet ve-l cemaat’tir. Ehl-i Sünnet ve-l cemaat mezhebine mensub olmak, Peygamber Efendimiz s.a.v. ve Ashabı Kiram nasıl iman ettilerse öyle inanmak demektir. Ehl-i Sünnet ve-l cemaat’in iki büyük imamı (mezhabi) verdır.

itikadi-mezhepler
A : Maturidi Mezhebi:
Bu Mezhebin imamı İmamı Ebu Mansur Muhammed Maturidi’dir. Hicri 280 yılında Semerkand’ın Maturid köyünde dogmuş ve hicri 333 yılında yine Semerkand da vefat etmiştir. Hanefi mezhebinin çogunlugu itikatta Maturidi’dir.
B: Eş’ari Mezhebi
Bu mezhebin imamı , imam Ebu’l Hasan Aliyyül Eş’ari dir. Hicri 260 yılında Basrada dogmuş, hicri 324 yılında Bağdatta vefat etmiştir. Şafii, Maliki, Hanbeli mezhepleri ile hanefi mezheplerinin bir kısmı itikatta Eş’ari mezhebine baglıdır.
Kaynak: Yayına Hazırlayan Mahmut Eren Temel Dini Bilgiler Kitabından alıntıdır.
Eş’ari Mezhebi, Maturidi Mezhebi, İtikadi Mezhepler, mezheplerin açıklaması, itikad mezhemler hangileridir