Dini Konular

Kabarcık suyu ve uyumak abdesti bozar mı?

Kabarcık suyu ve uyumak abdesti bozar mı
Written by admin

Kabarcık suyu ve uyumak abdesti bozar mı?

Kabarcık suyu abdesti bozar mı?

Vücutta bulunan kabarcıklardan çıkan saf su da sahih kabul edilen gö­rüşe göre kan hükmündedir. Fakat kabarcıktan çıkan suyu kan hükmüne dâhil etmeyen diğer bir görüşe göre çiçek, uyuz ve egzama hastalıklarına yakalananlar için bir ruhsat ve kolaylık bulunmaktadır. Yani bu gibi hasta­ların yaralarından çıkan akıntı abdesti bozmamaktadır.

Basur (mayasıl) yaşlığı ve parmak araları pişiği de abdesti bozmaz.

Ayrıca Şafiî Mezhebi’ne göre önden ve arkadan başka, bedenin herhangi bir uzvundan çıkıp akan kan, irin ve sarı su gibi akıntılar abdesti bozma­maktadır.

  1. Ağızdan ve burundan gelen kan abdesti bozar. Ağızdan gelen kan tükürükten fazla veya eşit olduğu takdirde abdesti bozar. Yani tükürüldü- ğü zaman tükürüğün yarısı veya daha fazlasının kan olması lazımdır. Bu da tükürüğün sarımtırak olmayıp kırmızıya yakın olması, yani kanın tükü­rüğe galip gelmesi ile bilinir.
  2. Ağız dolusu kusmak: Kendisini zor zapt edecek ve ağzını kolayca kapatarak yutamayacak şekilde yiyecek, safra ve su kusmak abdesti bozar.

Bir kimse hiç sakinleşmeden azar azar kusmuş olsa da kusulanların ta­mamı ağız dolusuna ulaşsa yine abdesti bozulmuş sayılır.

Uyumak abdesti bozar mı?

  1. İnsanın hâkimiyetini, yani kendisini tutan kuvvetini kaybedecek de­recede uyuması abdesti bozar. Böyle bir uyku oturağın yerden kesilmesiyle olur. Bu uyku ister bir tarafı üzeri olsun, ister sırt üstü olsun, isterse yüzü­koyun yatarak veya oturduğu yerde olsun, fark etmez, yine abdesti bozu­lur.

Oturağı tam olarak yere yerleştiği halde uyuyan bir kimse düşmese bile, uyanmadan oturağı yerden kalkarsa abdesti bozulur.

Bir şeye dayanarak uyuyan kimse dayandığı şey çekildiği vakit düşecek derecede uykuya dalmışsa abdesti bozulur.

Yanında konuşulanların hiçbirisini veya çoğunu duyamayacak şekilde uyuklayan kimsenin abdesti bozulur. Fakat konuşulanların çoğunu duyabi­lecek şekilde bir uyuklama abdesti bozmaz.