Dini Menkibeler

Kabul Olan Dua

Written by admin

Hz. Musa bir gün Allah’a şöyle dua etti:

Ya Rabbim!  Cennette bana komşu olacak, beraber oturup kalkacağım arkadaşımı merak ediyorum. Onu tanımak istiyorum.

Bunun üzerine Hz. Musa’ya ilahi bir mesaj geldi.

Ya Musa! Falanca memlekete git. Orada yaşayan filanca kasabı bul. İşte o kasap senin cennetteki komşundur.

Hz. Musa aldığı bu ilahi mesaj üzerine o memlekete doğru yola çıktı. Günler sonra kasabın memleketine ulaşan Hz. Musa sorup soruşturup onu çalıştığı yerde buldu. Bir müddet gizlice kasabı izlemeye başladı. Onun kendisine cennette komşu olmasına vesile olan davranışının ne olduğunu anlamaya çalıştı ama görünürde farklı bir olayla karşılaşmadı. Bir gün kasap heybesine bir parça et koyup dükkânını kapatarak oradan uzaklaşınca Hz. Musa kasaba yaklaşarak dedi ki:

– Allah’ın selamı üzerine olsun kardeş ben yolda kaldım ve zor durumdayım beni evine misafir eder misin?

Bunun üzerine kasap gülümseyerek Hz. Musa’nın teklifini kabul etti ve birlikte eve doğru yola çıktılar. Eve varınca kasap getirdiği etin yanına bir de çorba pişirip sofrayı hazırladı ve Hz. Musa’dan diğer odaya gitmek için müsaade istedi. Hz. Musa müsaade etti fakat ne olduğunu merak ettiği için kasabın peşinden giderek onu izlemeye başladı. Odadaki bir sepetin içinde yaşlılıktan ve hastalıktan bir deri bir kemik kalmış yaşlı bir kadın olduğunu gördü. Kasap bu yaşlı kadını önce pişirdiği çorba ve etle doyurdu sonra temizliğini yapıp bütün ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra tekrar sepetine koyup tavandaki yerine astı. O sırada yaşlı kadın kasabın kulağına bir şeyler söyledi ve kasap duyduğu bu sözler üzerine sadece gülümsedi.

Gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Hz. Musa kasaba ‘’bu kadın kimdir?’’ diye sorunca kasap şu şekilde cevap verdi:

-Bu kadın benim anamdır. Ona bakacak kimsem olmadığı için ben ona bu şekilde bakıyorum.

Hz. Musa bunun üzerine kasaba dönerek ‘’Peki sen onun ihtiyaçlarını karşılayıp sepetine koyduktan sonra kulağına ne dedi ki seni gülümsetti?’’ diye sorunca kasap Hz. Musa’ya şu cevabı verdi:

-Anam benim hizmetimden memnun kalınca her defasında bana ‘’Oğul Allah seni Hz. Musa’ya komşu etsin’’ diye dua eder. Ben de bu yüzden gülümserim deyince Hz. Musa kasaba dönerek şu cevabı verdi:

-Ey şanslı kişi muhakkak ki Allah senin iyiliğini gördü ve annenin duasını işitti. Ben Musa’yım sen de benim cennetteki komşumsun.