Dini Konular

Kadın ihtilam olur mu?

Kadın ihtilam olur mu
Written by admin

Kadın ihtilam olur mu?

Kadının da ihtilam olabileceği hakkında şöyle bir hadis-i şerifi Enes bin Mâlik rivayet etmektedir:

Ummü Süleym, Resulullah’a (a.s.m.) gelerek rüyasında erkeğin gördü­ğünü gören kadının uyanınca ne yapması gerektiğini sordu. Resulullah (a.s.m.) şöyle buyurdu:

“Kadın da erkek gibi rüyasında görür, kendisinden meni gelirse gus­letmesi gerekir.”

Bunun üzerine Peygamberimizin hanımlarından Ümmü Seleme, “Ya Resulallah, böyle bir şey olur mu?” diye sordu. Resulullah (a.s.m.) da ona cevaben: “Evet olur. Erkeğin suyu koyu beyazdır, kadının suyu ise ince sa­rıdır. İki sudan hangisi önce gelir veya galip olursa çocuk ona benzer” bu­yurdu.

  • Şehvetle olmayıp da soğukluk, heyecan, ağır bir yük kaldırma ve hastalık gibi sebeplerden dolayı gelen meni guslü gerektirmez.
  • Cünüplüğe sebep olan ve guslü gerektiren diğer hal de cinsel yaklaş­madır. Meni gelsin gelmesin erkeğin tenasül uzvunun (penis) sünnet edilen kısmının vajinaya girmesiyle kadına da erkeğe de gusül farz olur. Yalnız karı-kocadan her ikisinin de ergen olmaları şarttır. Sadece birisi ergen ise ona gusül lazım gelir, öbürüne gerekmez.

İhtilam olan veya cinsel yakınlıkta bulunan kimse idrarını yaptıktan veya bir miktar yürüdükten yahut uyuduktan sonra gusletmelidir. Çünkü bu hareketlerden birisini yapmadan önce hemen yıkanır da daha sonra me­ninin arta kalan kısmı gelirse tekrar yıkanması gerekir. Zira gelen bu meni daha önce şehvetle yerinden ayrılmıştır. Bu hüküm İmam-ı Âzam ve İmam-ı Muhammed’e göredir. Fakat İmam-ı Ebu Yusuf’a göre bu halde gu­sül gerekmez. Çünkü gusül ancak şehvetle dışarı çıkan meniden dolayı icap eder. Fakat bir miktar yürüdükten, uyuduktan sonra meni gelecek olsa ittifakla gusül gerekmez.

On veya arka yoldan birisine parmağını veya başka bir cismi sokmak guslü gerektiren bir durum değildir. Fakat parmak cinsel bir haz duymak maksadıyla ön tarafa sokulursa bundan dolayı gusül icap eder. Çünkü ka­dınlarda şehvet daha galiptir.

  • Bir gayrimüslim cünüp iken veya hayız yahut nifas hâlinde iken Müslüman olsa gusletmesi farz olur. Yıkanmış olan veya henüz cünüp, ha­yız ve nifas hâlinde bulunmayan bir gayrimüslimin yıkanması ise mendup- tur.117
  • Gusletmeyi farz kılan ikinci hal de kadınların âdet halidir. Âdeti ta­mamlanan kadının yıkanması farzdır.
  • Gusletmeyi farz kılan üçüncü durum da yine kadınlardaki lohusalık halidir. Lohusalık müddeti biten kadının yıkanması farz olur.