Namaz

Kadın kadına imamlık yapılabilir mi?

Written by admin

Soru: Kadın kadına imamlık yapılabilir mi?

Cevap: Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre bir kadının, kadınlara imamlık yapmasında hiçbir sakınca yoktur. Hanefi mezhebine göre kadının, kadınlara imamlık yapması caiz olmakla birlikte, mekruhtur. Malikilere göre ise caiz değildir. Kadının kadınlara imam olarak namaz kıldırması halinde, cemaatten öte geçmeyip diğer kadınların hizasında / arasında durması gerekir.