Namaz

Kadınların imama uyabilmeleri için imamın, kadınlar için de imam olmaya niyet etmesi şart mıdır?

Written by admin

Kadınların imama uyabilmeleri için imamın, kadınlar için de imam olmaya niyet etmesi şart mıdır?

Cevap: Hanefilere göre kadınların imama uymalarının geçerli olabilmesi için imamın kadınlara namaz kıldırmaya niyet etmesi gerekir.

Şafii mezhebine göre ise imamın gerek erkeklere gerek kadınlara imamlık yapmaya niyet etmesi müstehaptır.