Dini Sorular ve Cevaplar

Kadınların özel halleri nelerdir?

Written by admin

Kadınların özel halleri nelerdir?

Kadınlara mahsus olan bazı özel haller vardır. Müslüman kadınların bunları iyi öğrenip bilmeleri gereklidir. Kadınların bu temizliğe bağlı bir takım ibadetleri yapabilmeleri, ailevi ilişkilerden harama düşmemeleri için bu özel hükümleri mutlaka öğrenmeleri gerekir. Özellikle anneler bu konularda kızlarına bilgi vermelidir.

Hayız; bu hale adet görme de denir. Genel olarak 9-12 yaşlarında başlar ve 50-55 yaşlarına kadar devam eder.

Adet gören kadın, ergin kabul edilerek bamaz, oruç gibi emirlere ve bütün dini yasaklara muhatap hale gelir. Biz Hanefilerde ay hali en az 3 en fazla 10 gündür. Eğer kan gelme 10 günden fazla sürerse bu durumda özür kanı olur. Buna istihaze denir.

Lohusalık: doğumdan sonra gelen kandır. Hanefilere göre 40 gündür.

Lohusalık ve hayız süresince sorumluluk gerektiren özellikler vardır.

Her iki halde de kanın kesilmesinden sonra kadının gusletmesi gerekir. Temizlik dönemi başlamıştır, cinsi münasebet helal olur.

Kadın adet görmeye başlayınca, ergenlik çağına adım atmıştır. Artık dini yükümlülüklerini yerine getirmeye mecburdur. Tesettüre riayet dönemi de başlamıştır. Aile reisleri sorumluluk duygusu içinde herkese görevini hatırlatacak ve onları gerekli bilgilerle donatacaktır. Ay hali gören veya lohusa olan kadın namaz kılamaz. Peygamberimiz (sav) Fatıma binti Ebi Hubeyş’e şöyle demiştir:

“Adet gördüğün zaman namazı bırak. Adet halin bitince gusül al ve namaz kıl.”

Kadınlar bu dönemlerde kılmadıkları namazları da kaza etmezler.

Adet ve lohusa halinde oruç tutulmaz. Tutulamayan bu oruçlar ise daha sonra kaza edilir. Bu durum Hazreti Aişeden rivayet edilen şu hadis-i şerife dayanır:

“Biz (rasulullah döneminde) adet gördüğümüzde kılamadığımız namazları kaza etmekle emrolunmadığımız halde tutamadığımız orucun kazasını yapmakla emrolunuyorduk.”

Nifas (lohusalık) çoğu kırk gün hesabının sebebi nedir?

Ana rahminde karar kılınan yavruya dört aylık iken ruh verilri. Ruh verilinceye kadar hayız kanları birikir. Ruh verildikten sonra artık kan birikmez. Zira ona gıda olurç işte ruh verilmeden öncesi birikmiş hayız kanları doğumdan sonra akar. Hayzın ekser müddeti on gün olduğuna göre dört aylık briiken kanların toplamı kırk gün eder.

Hadis-i şerifte “Cünüp ve hayızlının mescide girmesi helal olmaz.” Buyrulmuştur.

Bu hal içinde olan kadının mescide girişi haram olduğu gibi Kabeyi tavaf da haramdır.

Hayız ve nifas halinde olan, muamelatı zevciyede bulunamaz. Hataya düşüp hanımına yaklaşan erkeğin bir daha bu hataya düşmemek üzere belirli ölçüdeki cezayı fakirlere sadaka verip tövbe etmesi gerekir.

Koca için cinsi münasebet haram olduğu gibi kadın için de o işe kendini vermek haramdır. Haramdır diye yatağı ayırmak da doğru değildir. Zira bunda Yahudilere benzemek vardır.

Hayızlı kadının göbek ile diz kapağı arası dışındaki yerleri için bir sınırlama getirilmemiştir.