Kavramlar

Kavramlar Sözlüğü – C,D-

Kavramlar Sözlüğü – C,D-
Written by admin

Cüzi la Yetecezza: Cismin bölünemeyen en küçük parçası
Darü’l Ceza: Dünyada iken yapılan işlerin karşılığının görüldüğü yer. Ahiret, diğer dünya. “Ahiret dar’ül cezadır, darü’l teklif değildir” İmam Rabbani
Dar’ül Fena: Geçici alem, dünya. Mü’minler ölmezler ancak darü’l fenadan darü’l bekaya geçerler.
Darü’l Gürur: İnsanın gönlünü cezbeden, çeken fakat ele geçtiğinde faydalanamadan kaybolup giden yer, dünya.
Darü’l ukba: Dünyada iken yapılan işlerin karşılığının görüleceği yer. Ahiret.
Delailü’n Nübüvve: Peygamberimizin nübüvvetini ve mucizelerini ispatlamak amacıyla yazılan eserlere denilir.