Dini Sorular ve Cevaplar

Kimler Zekât Verir?

Written by admin

ZEKÂT NEDİR?

Dinen zengin olan bir Müslüman’ın senede bir kere malının kırkta birini fakir Müslüman’lara vermesidir. Zekât dinen zengin olan her Müslüman’a farzdır.

 1. Kimler Zekât Verir:

Zekât vermek için şu şartlar gereklidir:

 1. Müslüman olmak,
 2. Akıllı olmak,
 3. Ergenlik çağına ulaşmış olmak,
 4. Hür olmak,
 5. Dinen zengin olmak. Yani “nisab” miktarı mala sahip olmak.
 6. Kimlere Zekât Verilir:

Zekât şu kimselere verilir:

 1. Fakirlere (Nisab miktarı mala sahip olmayanlar),
 2. Miskinlere (Hiçbir şeyi olmayanlara),
 3. Borçlulara,
 4. Yolda kalmış yolculara,
 5. Allah yolunda cihad edenlere.
 6. Kimlere Zekât Verilmez:

Şu kimselere zekât verilmez:

 1. Anne, baba, büyükanne ve büyükbabalara,
 2. Oğluna, kızına ve torunlarına,
 3. Karı koca birbirlerine,
 4. Zenginlere,
 5. Gayri Müslimlere.
 6. Öşür:

Topraktan çıkan mahsullerden onda bir oranında verilen zekâta “öşür” denir. Öşür vermek de farzdır. Ayrıca öşürde malın üzerin­den bir yıl geçmesi şartı yoktur.