Dini Konular

Kıyamet Nasıl Gerçekleşecek?

Kıyamet Nasıl Gerçekleşeçek
Written by admin

Kıyamet Nasıl Gerçekleşecek?

Kâinatın ölümü demek olan kıyamet, Cenab-ı Hakk’ın kudretiyle ger­çekleşecektir ve Allah onu yapmaya muktedirdir. Çünkü O’nun kudretinde noksanlık yoktur. En küçük şeyle en büyük şey O’na göre birdir. Bir baharı yaratmak, bir çiçeği yaratmak kadar O’na kolay gelir.

Evet, şu âlem, atomdan yıldızlara, güneşlere kadar bütün dilleriyle O’nun azamet ve kudretine şahitlik eder. Her asırda yeni ve muntazam bir dünya yaratan, devamlı yer ve gökyüzünde ve birbiri arkasında geçici dün­yaları, kâinatları tam bir hikmetle meydana getiren, değiştiren; asırlar, se­neler ve belki günler sayısmca muntazam âlemleri zaman ipine asan bir Za­ta “Kıyameti nasıl getirecek, bu dünyayı ahiretle nasıl değiştirecek” denebi­lir mi?

Cenab-ı Hakk’a hiçbir şeyin ağır gelmediği, bir insanı yaratmanın bütün insanları yaratmak gibi kudretine kolay geldiğini şu ayet-i kerime haber vermektedir:

“Sizin yaratılmanız, öldükten sonra tekrar diriltilmeniz bir tek insanın yaratılması ve tekrar diriltilmesi gibidir.”68

Şu kâinatın ölümü mümkündür. Bir şeyde tekâmül kanunu varsa onda bir gelişme vardır. Bir şeyde gelişme ve büyüme varsa onun belli bir ömrü var demektir. Belli bir ömrü olanın da belli bir eceli vardır. Hiçbir şey ölü­mün pençesinden yakasını kurtaramaz. Nasıl ki insan küçük bir âlemdir yıkılmaktan kurtulamaz, kâinat da büyük bir insandır, o da harap olmak­tan kurtulamaz. İnsan dirilmek üzere öleceği gibi, kâinat da tekrar dirilmek üzere ölecektir. Eğer, Cenab-ı Hak, kâinatı belli olan ecelinden önce kıya­meti gerçekleştirmezse ilmin tespitine göre, bir gün gelecek, kâinat ve insan can çekişecek, hırıltılı ve müthiş bir sesle gökyüzünü çınlatıp dolduracak, bağırıp ölecek, sonra da Allah’ın emri ile dirilecektir.

Evet, dünya öldükten sonra ahiret olarak dirilecektir. Dünya harap edil­dikten sonra o dünyayı yapan Zat, daha güzel bir şekilde onu tamir edecek, ahiretten bir menzil yapacaktır.

  • Kâri’a Suresi, 101:4-11.
  • Lokman Suresi, 31:28.