Dini Konular

Kullanılmış sularla abdest alıp temizlik yapılabilir mi?

abdest
Written by admin

Kullanılmış sularla abdest alıp temizlik yapılabilir mi?

Kullanılmış su, abdest aldıktan veya guslettikten sonra insan bedenin­den ayrılıp leğen ve küvet gibi kaplarda biriken sulardır. Bu sulara herhan­gi bir pislik karışmadığı için temiz kabul edilir. Bu sular daha önce ibadet gayesiyle kullanıldığı için tekrar abdest veya gusül için kullanılmaz. Ancak başka bir su yoksa bu suyla bir yere bulaşmış olan pislik giderilebilir. Yıka­nan o şey de temiz sayılır.

Abdestsiz olan, cünüp bulunan veya hayızlı olan bir kadın su almak için temiz olan elini bir su kabına soksa bir zaruret olduğu için bu su kullanıl­mış olmaz.

Su tasını veya ibriği su dolu bir kaba düşüren ve onu çıkarmak için elle­rini dirseklerine kadar sıvayıp suya daldıran kimsenin ellerini sokmuş ol­duğu bu su yine kullanılmış sayılmaz. Ancak elinin temiz olması lazımdır.

Bir kimse serinlemek niyetiyle elini veya ayağını su dolu bir kaba soksa bunda bir zaruret olmadığı için bu su kullanılmış sayılır. Yine bir suyun kullanılmış sayılması için elin tamamını sokmuş olmak lazımdır, yoksa bir iki parmağını sokmakla su kullanılmış olmaz.

Guslederken su kabına sıçrayan su:

Cünüp olan bir insan yıkanırken bedeninden ayrılan sular su kabına sıç- rasa bu su pislenmiş olmaz. Fakat bedenden akmakta olan bu su akarak su kabına girerse artık bu su kirlenmiş olur.

Bir çocuk elini veya ayağını içinde su bulunan bir kaba sokmuş olsa eğer elinde, ayağında bir pislik olmadığı biliniyorsa o suyla abdest almak caiz­dir. Fakat elinin temiz olup olmadığı kesin olarak bilinmiyorsa başka suyla abdest almak daha uygun olur.