Kuran-ı Kerim

Kur’an-ı Kerim Hakkında Kısa Kısa Bilgiler:

Written by admin

 • ·         Kur’an-ı Kerim 22 sene 2 ay 22 günde inmiştir, Peygamberimize ilk vahiy, Ramazan’da Kadir Gecesi’nde Nur Dağındaki Hira Mağarasında 610 yılında inmiştir.
 • ·         Bütün insanların Hakk’a irşadını esas alan Kur’an’ın ana maksatları dörttür Tevhid, nübüvvet, ahiret, ibadet ve adalet.
 • ·         Kur’an-ı Kerim’de hakkında en çok ayet inen kavim israil oğullarıdır.
 • ·         Kur’an-ı Kerim’in kalbi olarak zikredilen sure Yasin suresidir.
 • ·         Kur’an-ı Kerim’deki en uzun sure Bakara suresidir.
 • ·         Kur’an-ı  Kerim’de ismi açık olarak geçen tek sahabe Hz. Zeyd (r.a)’dır.
 • ·         Kur’an-ın indiği dönem müşriklerinden yalnızca Ebu Leheb’in künyesi geçer.
 • ·         Kur’an-ı Kerim’de ismi açıkça zikredilmiş kadın Hz. Meryem’dir.
 • ·         Peygamber efendimizin (sav) bildirdiğine göre ihlâs sûresini okumak Kur’an-ı Kerim’in üçte birini okumaya bedeldir.
 • ·         Kur’an-ı Kerim’i usulüne göre okumayı belirleyen kuralların tümüne tecvid denir.
 • ·         En küçük sûre üç âyetten müteşekkildir. Kevser sûresi gibi.
 • ·         Felak ve Nas sûrelerine Mukaşkışateyn (şirkten uzaklaştıranlar) ismi de verilmiştir.
 • ·         Nasr sûresi peygamberimizin vefatından seksen gün önce nazil olduğu için  bu sûreye vedalaşma anlamında TEVDİ ismi de verilir.
 • ·         En büyük sûre de, hemen Fâtiha’dan sonra (Elif, lâm, mîm) diye başlayan Bakara Sûresi’dir. O da 286 âyettir, elli sayfa kadar devam eder. Yani sûrelerin de muhteviyatları, hacimleri farklıdır, kimisi uzundur, kimisi kısadır. Bunlar da yine emre göre, ilahî işarete göredir.
 • ·         En uzun âyet: Borçlanmadan (müdayene) bahseden âyet: Bakara 282. Âyeti olup bir sayfa sürer.
 • ·         Son inen âyet: Bakara 278-281 Nisâ, 176, yahut Nâs sûresi, yahut da Mâide 3. Âyet, yahut Tevbe sûresinin 128-129. Âyetleri söylenen en güçlü görüşe göre Bakara 2/281’dir. ( bu âyetin inişinden 9 gün sonra Hz. Muhammed (sav) vefat etmiştir.)
 • ·         En kısa âyet; Velfecri, Ve’d Duha’dır.
 • ·         Tilavet secdesi ile biten sûreler; Araf sûresi-Necm sûresi-Alâk sûresi.
 • ·         Besmele ile başlamayan sûre: Tevbe (Berae) sûresidir.
 • ·         Peygamber efendimizin (sav) kadınlara öğretilmesini emir buyurduğu sûre: Nûr sûresi’dir.
 • ·         Her âyetinde Allah(c.c.) lâfzı olan sûre: Mücadele sûresi’dir.
 • ·         Cum’a günü okunması müstehap olan sûre: Kehf sûresi’dir.
 • ·         Rasûlullah’ın “beni yaşlandırdı” diye buyurduğu sûre: Hûd sûresidir.
 • ·         Felak ve Nas sûrelerine Muavvizeteyn denir. İhlas sûresiyle birlikte üçüne muavvizât denir.
 • ·         Kur’an-ı Kerîm’de 114 yerde besmele geçmektedir.
 • ·         Besmelenin iki defa zikredildiği sûre Nelm sûresi olup, besmelenin ilki sûrenin başındaki besmele; ikincisi ise 30. ayetinin bir parçası olan besmeledir.
 • ·         Kur’an-ı Kerim’de konuştuğundan bahsedilen iki hayvan: karınca ve hüdhüd kuşudur.
 • ·         Sahabelerin birbirleriyle karşılaştıklarında ve ayrıldıklarında okudukları sûre Asr sûresi’dir.
 • ·         Mekke döneminde Kur’an-ı Kâ’be’de ilk defa açıkça okuyan sahabi Abdullah b. Mes’ûd’dur.
 • ·         Halife Hz. Ebûbekir’in emriyle kitap haline getirilen Kur’an-ı Kerim’i toplama komisyonunun başkanı olan sahabe Hz. Zeyd b. Sâbit’tir.

Originally posted 2017-03-02 14:27:00.