Kuran-ı Kerim

Kur’an-ı Kerim nedir ne getirmiştir?

Kur’an-ı Kerim nedir ne getirmiştir
Written by admin

Kur’an-ı Kerim nedir, ne getirmiştir?

Bu dünyaya gözünü açan her insanın, durup düşünmek fırsatını buldu­ğu an zihnine hücum eden bazı esaslı sorular vardır: Ben kimim? Bu dün­yada ne arıyorum? Niçin buraya geldim? Bundan sonra nereye gideceğim? Benimle beraber bu dünyayı paylaşan bu kadar insan ve canlı-cansız var­lıklar nereden gelip nereye gidiyorlar? Neden gelen durmuyor, giden dön­müyor?

Kâinatın neresine bakarsak bakalım yersiz yaratılmış hiçbir şeyin olma­dığını görürüz. Kanat verilmişse uçmak için, ayak verilmişse yürümek için, göz verilmişse görmek için, kulak verilmişse işitmek içindir. Her şey yerli yerince yaratılmış, her şey sonsuz bir hikmetle takdir edilmiştir. İnsanın zihninde dolaşan bu sorular da maksatsız ve manasız olamaz. Muhakkak bunlaıın da bir cevabı bulunmalı ve uygun bir şekilde insana bildirilmeli­dir.

Âlemlerin Rabbi, bu şirin gezegende aziz bir misafir olarak ağırladığı in­sana, zihnini meşgul eden bütün bu soruların cevabını, ilk insandan başla­mak üzere gönderdiği peygamberler vasıtasıyla bildirmiştir. Bu peygam­berlerden kimini sadece bulundukları kavme göndermiş, kimine ise kitap ve sayfalar vererek mesajlarını bulundukları yer ve zamanın ötelerine ilet­me imkânım bahşetmiştir. İnsanlığın gelişmesi belli bir seviyeye ulaşıp da bütün dünya tek bir peygamberin ve tek bir kitabın mesajına muhatap ola­bilecek duruma gelince Ahir zaman Peygamberi Muhammed-i Arabi Aley- hissalatü Vesselam’ı, Kur’an-ı Kerim ile bu dünyaya göndermiştir.

Kur’an, Rabb’imizi bize tanıtan üç büyük kaynaktan biridir. Diğerleri ise son peygamber Hz. Muhammed (a.s.m.) ile içinde yaşadığımız kâinat kita­bıdır. Kâinat kitabını okumayı Kur’an’dan öğrenir, Kur’an’ı yaşamayı da Peygamberimizden öğreniriz. Bunların üçüne birden yönelmek suretiyle doğru yolu bulur, Rabb’imizi tanır ve O’nun rızasına erişebiliriz. İşte, Kur’an’ın indirilişinden bu yana geçen on dört asır, bilhassa Kur’an’m in­diği Saadet Asrı bu hakikatin şahididir

Bakara Suresi, 2:121.