Dini Konular

Kuyuya ne düşerse kırk kova su çekilir?

Kuyuya ne düşerse kırk kova su çekilir
Written by admin

Kuyuya nasıl bir şey düşerse kırk kova su çekilir?

Bir kuyuya tavuk, kedi ve güvercin veya bu büyüklükte bir hayvan dü­şüp ölür de henüz şişmeden çıkarılırsa kırk kova su çekmekle kuyu temiz­lenmiş olur. Elli-altmış kova çekmek ise müstehaptır.

Kuyuya nasıl bir hayvan düşerse yirmi kova su çekilir?

Bir kuyuya serçe, fare, kertenkele ve bu büyüklükte bir hayvan düşer, ölür yahut ölüsü kuyuya atılır da henüz şişmeden çıkarılırsa bu kuyudan yirmi kova su çekmekle kuyu temizlenmiş olur. Otuz kova çekmek ise müstehaptır.

Bu konuyla ilgili birkaç mesele:

Deve, koyun, sığır, at ve eşek gibi hayvanların pislikleri kuyunun suyu­nu pisletmez. Fakat kuyuya bakıldığında bunlar çok görülür yahut her sa­lman kovada bu hayvanların pisliği çıkarsa artık bu su pis kabul edilir ve kuyunun suyu boşaltılır.

Serçe ve güvercin gibi eti yenen ve yenmeyen kuşların pislikleri kuyuyu kirletmez.

Kurbağa, balık, akrep, çekirge gibi akıcı kanı olmayan hayvanların ölü­sünün kuyuda bulunması kuyuyu pisletmez.

Temiz bir insan yahut koyun ve sığır gibi eti yenen bir hayvan veya eti yenmeyen kuş, kurt, köpek, çakal gibi bir hayvan kuyuya düşer, fakat öl­meden çıkarılırsa kuyunun suyu pis olmaz. Ancak köpek gibi salyası pis olan bir hayvanın ağzı kuyunun suyuna temas etmişse (değmişse) su pis­lenmiş sayılır. Suyun tamamının çekilmesi gerekir.

Bir kuyuya düşüp de ölen, fakat ne zaman düştüğü bilinmeyen bir hay­van şişmemiş ve dağılmamışsa; bir gün önce düşmüş kabul edilerek kuyu­nun suyu yirmi dört saatten beri pis olmuş olur. Eğer düşerek ölen hayvan şişmiş ise ne zaman düştüğü de bilinmiyorsa üç gün üç gece önce düştüğü hesaplanarak kuyunun suyu üç günlük pis olarak kabul edilir. Birinci me­selede bir günlük, ikinci meselede ise üç günlük namazlar kaza edilir. Bu suyla gusledilmişse gusül tekrarlanır. Necaset bulaşmış bir çamaşır yıkan­mışsa o çamaşır yeniden yıkanır. Bu suyla hamur yoğrulmuş, ekmek ya­pılmışsa mevcut olan ekmekler yenilmez, hayvanlara verilir.