“Lezzetleri yok eden ölümü çokça anın” Tirmizî, Zühd, 4. …