Dini Konular

Lohusalık süresi kaç gündür?

Lohusalık süresi kaç gündür
Written by admin

Nifas (Lohusalık) hali

Nifas (lohusalık), doğumdan sonra rahimden gelen kana denir. Nifas hâli karon görülmesiyle belli olur. Bundan dolayı doğumdan sonra kadm kan görmezse lohusa sayılmaz. Bu durumda İmameyn’e göre kadının gusletmesi gerekmez, oruçlu ise orucu bozulmaz, sadece abdestini yenilemesi gerekir. Fakat İmam-ı Âzam, ihtiyaten gusledilmesini tavsiye etmektedir. Âlimlerin çoğu da bu görüşü kabul edip “sahih olan da budur”131 demektedirler.

Lohusalık süresi kaç gündür?

Lohusalık müddeti için belli bir gün sınırlaması yoktur. Bir kadm do­ğumdan sonra hiç kan görmeyeceği gibi, doğumu müteakip sadece bir gün de kan görebilir. Bu durum artık kanın kesilmesine bağlıdır. Bazı kadınlar 15, 20 veya 30 gün kan görür, kesilir. Böylece temizlenmiş olur. Onların nifas hali bu kadar olmuş demektir. Bundan sonra guslederek ibadetlerini yaparlar. Fakat nifas hâlinde kan görmenin en son smırı 40 günü aşıp da devam ederse kesilmeyen kan artık lohusalık kanı olmayıp ayrıca bir rahat­sızlıktan dolayı gelmiş kan olarak kabul edilir. Bu durumda kadın yıkanır, ibadetlerini yapmaya başlar.

Nifas müddeti içinde temiz geçen günler de nifastan kabul edilir. Mesela bir kadın doğumdan sonra 15 gün kan görse bu arada 5 gün hiç kan gelme­se bundan sonra 10 gün daha kan görse bu 30 günün tamamı nifas müdde­tinden sayılır.

Lohusa olan bir kadm bu müddet içinde 15 gün ve daha fazla kan görme­yip temiz kalsa da daha sonra kan görmeye başlasa bu arada temiz geçen günler yine lohusa müddeti içinde hesap edilir. Fakat Şafiî Mezhebi’ne göre, durum farklıdır. Şöyle ki: Bir kadm lohusalık müddeti içinde 15 gün ve daha fazla kan görmeyip temiz kalsa bu günler temiz günler kabul edilir. Buna gö­re bu temizlik günlerinden önce görülen kan lohusalık kanından, bundan sonra görülecek kan ise hayızdan sayılır. Şayet doğumdan sonra hiç kan gelmez ve bu durum 15 gün devam ederse bu günlerin tamamı temiz günler sayılır. Bundan sonra gelen kan hayız kanı olarak kabul edilir.