Mezhepler

Mâturîdî Mezhebinin temel görüşleri

Mâturîdî Mezhebinin temel görüşleri
Written by admin

Mâturîdî Mezhebinin temel görüşleri

Mâturîdî Mezhebinin temel görüşlerinden bazıları şunlardır:

  • İman, dil ile ikrar, kalp ile tasdiktir. Dili ile ikrar ettiği halde kalbiyle tasdik etmeyen kimse mü’min değildir.
  • Büyük günah işleyen kimse imandan çıkmaz, tövbe ettiği takdirde bağışlanabilir.
  • Yanlış görüşlerine rağmen kıbleye yönelen Müslümanlara küfür is­nadında bulunulmaz.
  • Bir insan Peygamberimizin tebliğini ve İslâm’ı duymamış olsa da ak­imı kullanarak Allah’a inanmak zorundadır. Çünkü akıl, Allah’ın varlığını kendi başına bulabilecek şekilde yaratılmıştır.

Eş’ariye Mezhebi ve İmam Eş’arî

Ebu’l-Hasen el-Eş’arî’yi imam olarak kabul eden Müslümanlara Eş’arî ismi verilir. İmam Eş’arî’nin asıl ismi Ali, babasının ismi ise İsmail’dir. 873 tarihinde Basra’da doğdu, 936 tarihinde ise Bağdat’ta vefat etti.

İmam Eş’arî, Yunan kaynaklı felsefî akımların her tarafı sardığı, şiddetli tartışmaların kol gezdiği bir zamanda yaşadı. Bunun için ömrünü bu batıl fikirlerle mücadele ve münakaşa ile geçirdi. Şafiî Mezhebi’ne mensup olan İmam Eş’arî kelâm ve tevhid ilminde çok güçlü ve derindi. İlk zamanlarda Mutezile Mezhebi’ne girmiş olan İmam Eş’arî, daha sonra bu mezhebin açık yanlışlarını gördükten sonra hayatını İslâm’ı müdafaa için harcadı. İmam Eş’arî, üstün bir akla, kuvvetli bir muhakemeye ve güçlü bir mantığa sahip olmakla birlikte İslâmî ilimlerde derinliği vardı.

Eş’ariye Mezhebi önce Irak bölgesinde, daha sonra da Şafiî ve Mâlikî Mezhebi’ne mensup Müslümanlar arasında yayıldı. Halen şimdiki Şafiî ve Mâlikî Mezhebi’ne mensup Müslümanlar itikatta Eş’ariye Mezhebi’ne bağ­lıdırlar.