Dini Konular

Melekler Nasıl varlıklardır?

Melekler Nasıl varlıklardır
Written by admin

Melekler Nasıl varlıklardır?

Melekler ruhanî varlıklardır. İnsan gibi gözle görülebilen bir vücutları yoktur. Bunun için sadece maddî şeyleri görebilen gözümüz melekleri gö­remez. Çünkü gözümüzün yapısı melek gibi ruhanî varlıkları görmeye mü­sait değildir.

Gözle göremediğimiz sadece melekler değildir. Varlıklarından şüphe etmediğimiz o kadar varlıklar var ki onları inkâra kalkışmak kendimizi in­kâr etmek olur. Mesela en büyük varlığımız olan aklımızı, ruhumuzu, vic­danımızı çıplak gözle görebilir miyiz?

Gözümüz maddî varlıkların bile hepsini göremiyor. Çünkü gözümüz ancak dalga boyu 700 milimikron ile 400 milimikron arasındaki ışık dalga­larını, yani kırmızıdan mora kadar renkleri görebiliyor. Diğer bir ifade ile gözümüz çok hafif ışığı fark edemediği gibi duyarlılık alanının dışında ka­lan mor ötesi (ültraviyole) ve kızıl ötesi (Infrared) ışınları da göremiyor. Mikroskobik varlıkları da küçüklüklerinden dolayı görmemiz mümkün değildir. Bunları ancak mikroskopla büyütüldükten sonra görebiliyoruz.

Demek ki gözümüzün göremediği pek çok varlık vardır. Onları görmek için başka bir vasıtaya ve vasata ihtiyaç vardır. Bu dünyada, maddî gözü­müzle her şeyi görmeye imkân yoktur. Melekler görülebilir, fakat kafa gö­züyle değil, kalp ve iman gözüyle. Başta peygamberler olmak üzere, kalp gözü açık evliyanın melekleri gördüğüne, hatta onlarla konuştuklarına dair pek çok rivayet vardır.

Kesif ve yoğun bir varlık olan yeryüzünde hayat, hummalı bir şekilde çoğalıyor ve devam ediyor. Tek hücreli canlıdan balinaya ve file, sinekten kartala kadar her taraf binlerce canlı ile doludur. Yeryüzünün en ücra köşe­lerinde dahi bir insan topluluğunu bulmak mümkündür. Uzay boşluğunda dolaşan milyarlarca cisimden birisi olan dünyamız, böyle şuurlu ve şuur­suz pek çok canlı ile doldurulursa kendisinden milyonlarca daha büyük gök cisimlerinin, yıldızların ve galaksilerin boş bırakıldığı söylenebilir mi?

Demek ki o nuranî olan göklerde ve o yüksek âlemlerde hayata ve ruha uy­gun varlıkların bulunmaması mümkün değildir. Cenab-ı Hak buralarda ya­şayan hayat ve şuur sahibi ruhanî mahlûkları nurdan yarattığı gibi bir kıs­mını da ateşten, ışıktan, zulmetten, havadan, sesten, kokudan, esir madde­sinden ve hatta elektrikten ve diğer lâtif ve seyyal maddelerden yaratır. Bu ruhanî varlıkların büyük bir kısmı meleklerdir.